Cisco Certified Network Associate Routing & Switching - CCNA R&S

Giới Thiệu Khóa Học CCNA R&S

Kể từ khi ra đời cho đến nay, chứng chỉ Cisco luôn được những người hoạt động trong lĩnh vực CNTT trên thế giới bầu chọn là một trong những chứng chỉ CNTT giá trị nhất, được công nhận trên hơn 150 nước trên thế giới. Chuyên viên Mạng Cisco - CCNA R&S (Cisco Certified Network Associate Routing & Switching) phiên bản 200 - 120 là chương trình ở cấp độ cơ bản trong hệ thống chương trình mạng của Cisco.
Sau khi hoàn thành khoá học này, học viên có khả năng:
- Cài đặt bộ chuyển mạch (Switch) và bộ định tuyến (Router) trong môi trường mạng phức tạp của công ty với cấu trúc LAN & WAN của Cisco cũng như trên các thiết bị mạng của hãng khác.
- Giải quyết được các sự cố xảy ra trong mạng Quản trị hệ thống và triển khai bảo mật cho mạng máy tính khoảng 100 thiết bị đầu cuối.

Đối Tượng Tham Gia

- Kỹ sư, Kỹ thuật viên, Quản trị mạng đang phụ trách về CNTT tại các cơ quan, doanh nghiệp.
- Giáo viên CNTT của các trường ĐH, CĐ, THCN muốn có thêm kinh nghiệm thực tế.
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN thuộc tất cả các chuyên ngành muốn chuyên sâu về CNTT, có ưu thế khi xin việc.
- Các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu và nâng cao kiến thức, kỹ năng về công nghệ mạng.

Thời Lượng

108 giờ

Nội Dung Khóa Học CCNA R&S


- Course 100-101: Interconnecting cisco networking devices part 1 (ICND1)
+ Course Introduction
+ Module 1: Building a Simple Network
+ Module 2: Establishing Internet Connectivity
+ Module 3: Managing a Network Device Security
+ Module 4: Building a Medium-Sized Network
+ Module 5: Introducing IPv6
+ Module S: ICND1 Superlab
- Course 200-101: Interconnecting cisco networking devices part 2 (ICND2)
+ Module S: Review
+ Module 1: Implementing Scalable Medium-Sized Networks
+ Module 2: Troubleshooting Basic Connectivity
+ Module 3: Implementing an EIGRP-Based Solution
+ Module 4: Implementing a Scalable, Multiarea Network, OSPF-Based Solution
+ Module 5: Wide-Area Networks
+ Module 6: Network Device Management
+ Module S: ICND2 Superlap

Ưu Đãi Chung

Buổi ngày giảm 20% học phí

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông - CITC
36 Phạm Văn Đồng, Huế
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (054)3896555
Website: http://huecity.vn -
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 05 năm 2006 với tên giao dịch quốc tế là Center of Information Technology Communications (CITC). Với một số chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông tham gia xây dựng Quy hoạch của UBND tỉnh về hạ tầng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin trong việc phát triển các khu đô thị mới, khu kinh tế cảng biển, du lịch.
Tham mưu giúp Sở thông tin và Truyền thông thẩm định các dự án liên quan về bưu chính, Viễn thông, và Công nghệ thông tin; thực hiện các đề án về quy hoạch bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của Tỉnh.
- Tham gia xây dựng, nghiên cứu, tham mưu về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình, giải pháp thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Phối hợp xây dựng cơ chế, quy định và tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trình Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông xem xét quyết định.
- Tổ chức nghiên cứu, tham mưu và triển khai thực hiện các nội dung về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông; đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số.
- Tổ chức nghiên cứu các đề xuất, thử nghiệm, mô phỏng, áp dụng tri thức và giải pháp công nghệ thông qua các mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản