Marketing Manager

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam

22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Marketing Manager

Với cách tiếp cận trên, khóa học Marketing Manager được ARTI Việt Nam thiết kế nhằm đem lại cho Học viên:
- Những hiểu biết sâu sắc về marketing, giá trị của hoạt động marketing đối với doanh nghiệp.
- Khả năng nhận biết, thấu hiểu nhu cầu thị trường và khách hàng; khả năng hoạch định chiến lược để đáp ứng các nhu cầu thị trường.
- Kiến thức quản lý, tổ chức nhân sự; cách nhận biết được rủi ro và quản trị khủng hoảng; đo lường hiệu quả thực hiện, hoạch định chiến lược, hoạch định ngân sách, tham gia dự báo, định hướng cho việc triển khai các chương trình marketing cho doanh nghiệp, kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng về cách thức quản trị marketing hiệu quả.
- Những kỹ năng mềm cần thiết của một “marketer” chuyên nghiệp.
- Thông qua việc thực hiện đồ án dựa trên tình huống thương hiệu thực tế, Học viên sẽ biết cách lập kế hoạch xây dựng chiến lược marketing phù hợp mục tiêu của doanh nghiệp; xây dựng được các kế hoạch marketing ngắn hạn, dài hạn…

Đối Tượng Tham Gia

Khoá học này phù hợp cho tất cả các bạn trẻ, sinh viên ĐH-CĐ và các chuyên viên, quản lý làm việc trong các chuyên ngành quảng cáo, marketing, thương hiệu, PR, Event…

Thời Lượng

- 4 tháng
- TP.Hồ Chí Minh khai giảng trễ hơn 1 tuần

Nội Dung Khóa Học Marketing Manager


Kiến thức marketing nền tảng:
- Thấu hiểu marketing và khách hàng:
+ Tổng quan về khóa học: Tại sao và như thế nào ?
+ Tổng quan về marketing: khái niệm, xu hướng, quan điểm, mục tiêu marketing…
+ Chiến lược doanh nghiệp và quy trình marketing (R + STP + MM + I + C)
+ Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong hoạt động marketing chuyên nghiệp
- Nghiên cứu thị trường – từ thông tin đến hành động:
+ Hoạch định một kế hoạch nghiên cứu thị trường
+ Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu thị trường
+ Ứng dụng thông tin nghiên cứu thị trường ra quyết định marketing
+ Bài tập thực hành: Lập bảng câu hỏi khảo sát thị trường
Kiến thức marketing chuyên ngành:
- Phân tích tổng quan thị trường và khách hàng:
+ Các phương pháp phân tích:
+ Xây dựng nhóm khách hàng mục tiêu:
- Hoạch định chiến lược stp – định hướng và thiết lập mục tiêu:
+ Hoạch định chiến lược STP:
+ Thiết lập giả định/ chỉ dẫn, mục tiêu và chiến lược marketing.
- Hoạch định chiến lược marketing mix:
+ Chiến lược phát triển sản phẩm và chiến lược thương hiệu
+ Chiến lược định giá sản phẩm
+ Chiến lược kênh phân phối và hoạt động kho vận
+ Chiến lược IMC – truyền thông marketing tích hợp
- Quản trị marketing:
+ Chiến lược kinh doanh & định hướng chiến lược marketing
+ Thiết lập mục tiêu marketing và marketing - mix
+ Xây dựng & phân bổ ngân sách marketing
+ Phân tích điểm hòa vốn & dự báo kết quả
- Xây dựng kế hoạch thực thi và ngân sách: Lập kế hoạch thực thi các chương trình marketing
Kiến thức bổ trợ & báo cáo chuyên đề ngoại khóa:
- Hiểu nhiệm vụ kinh doanh để tổ chức Phòng Marketing hiệu quả
- Đo lường kết quả: các phương pháp lượng giá kế hoạch marketing
- Kỹ năng viết cáo báo cáo marketing
- Báo cáo chuyên đề,hoặc
- Tham quan, gặp gỡ doanh nghiệp SXKD, quảng cáo truyền thông

Ưu Đãi Chung

- SV ĐH - CĐ và Học viên cũ:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký theo nhóm 3 SV trước 30 ngày: giảm 20%
- DN đăng ký từ 3 học viên/ khoá học
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
- Các đối tượng khác:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 5%

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam
22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (848)39406830 - 39413051
Website: http://arti.edu.vn - Email: info@arti.edu.vn
Do nhu cầu thiết yếu và cấp thiết của việc đào tạo nhân sự quảng cáo chuyên ngành, đề án thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam được đề trình và được Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – TBXH trả lời chấp thuận vào năm 2006.
Ngày 15/06/2007, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam (ARTI Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-HH do TS. Đinh Quang Ngữ, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) ký.
Ngày 22/08/2007, ARTI Việt Nam chính thức được Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 177/ ĐK-KHCN.
Viện trưởng là ông Đỗ Kim Dũng, Phó chủ tịch VAA, Chủ tịch Công ty Quảng cáo An Tiêm.
ARTI Việt Nam đã phát triển từ những chương trình đào tạo đơn giản về quảng cáo và các vấn đề có liên quan, và nay đã trở thành tổ chức chuyên nghiệp, phục vụ cho đầy đủ nhu cầu của những người làm công tác quảng cáo truyền thông và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.
Mục tiêu:
“Thực hiện các chương trình nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành truyền thông marketing, quảng cáo và sáng tạo có chất lượng quốc tế phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”
Sứ mệnh:
“Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành quảng cáo Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt ”.
Tầm nhìn:
“Trở thành Học viện Quảng cáo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”.
Thông điệp:
" Học để làm truyền thông đích thực"
Đồng bộ tài khoản