Ngành Cấp Thoát Nước - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Cấp Thoát Nước

Về chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp cấp thoát nước đạt trình độ Cao đẳng, trình độ thực hành nghề cấp thoát nước đạt tiêu chuẩn bậc thợ trung cấp nghề, có khả năng tự học tậo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Về ứng dụng: Có khả năng thiết kế các mạng lưới cấp thoát nước vừa và nhỏ, mạng lưới cấp thoát nước trong và ngoài nhà, có khả thiết kế các trạm xử lý nước vừa và nhỏ. Sinh viên sau khi đào tạo ra trường được sử dụng tại các đơn vị, các công ty tư vấn và các công ty cấp thoát nước, các xí nghiệp sản xuất nước sạch, các trạm cấp nước sạch và các công ty môi trường đô thị.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Cấp Thoát Nước


- Triết học Mác Lê nin
- Toán cao cấp I
- Hoá học đại cương
- Đo đạc
- Thực hành
- Cơ học kết cấu
- Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn
- Giáo dục thể chất
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Tin học đại cương
- Hoá nước và vi sinh vật nước
- Mạng lưới cấp nước
- Xử lý nước cấp
- Cấp thoát nước bên trong nhà và công trình
- Thi công công trình cấp thoát nước
- Thực hành lắp đặt đường ống nước và thiết bị vệ sinh trong nhà
- Mạng lưới thoát nước mưa và nước thải
- Dự toán
- Công trình thu - trạm bơm
- Luật xây dựng
- Kinh tế quản trị doanh nghiệp
- Kỹ thuật điện
- Thực hành
- Bảo hộ và an toàn lao động
- Thực hành lắp đặt đường ống nước ngoài nhà
- Xử lý nước thải
- Thực hành lắp đặt vận hành máy bơm
- Thực hành vận hành các công trình trong khu xử lý nước
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản