Ngành Công Nghệ May - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May

Chương trình đào tạo các kỹ thuật viên trình độ Cao đẳng ngành Công nghệ may tại trường Đại học Tiền Giang có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để có thể đảm nhận công việc ở các cương vị khác nhau tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề cũng như có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của ngành May. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức:
+ Vận dụng được những kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
+ Biết nhận định về thẩm mỹ, khiếu thẩm mỹ trong lĩnh vực may mặc, cách sử dụng các phần mềm CAD/CAM chuyên ngành công nghệ may về: thiết kế, nhảy mẫu, giác sơ đồ
+ Hiểu các kiến thức nền tảng về: Thiết bị may công nghiệp, vật liệu dệt may, thiết kế sản phẩm, qui trình sản xuất, quản lý chất lượng trong sản xuất may công nghiệp.
+ Phân tích được cấu trúc và tính chất của các loại nguyên phụ liệu để tính toán phù hợp các thông số thiết kế khi triển khai sản xuất một đơn hàng
+ Phân tích được nguyên lý hoạt động và tính năng của các thiết bị ngành may để tính toán, thiết kế các dây chuyền sản xuất phù hợp với sản phẩm, đảm bảo tính năng tối ưu của thiết bị trong quá trình tổ chức và quản lý sản xuất may.
+ Xây dựng được qui trình công nghệ, định mức tiêu hao nguyên phụ liệu và phương pháp triển khai mã hàng trong sản xuất may công nghiệp.
+ Ứng dụng được các phương pháp thiết kế để phát triển các loại sản phẩm may, đặc biệt là mẫu mã và kỹ thuật thiết kế
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
- Về kỹ năng
+ Sử dụng thành thạo các máy may trên chuyền
+ Thiết kế sản phẩm may và thực hiện các bước công nghệ cho đến kiểm tra chất lượng
+ Làm được công tác đào tạo chuyên môn cho công nhân

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Công nghệ may tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ May


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Triết học Mác – Lênin
+ Kinh tế chính trị Mác – Lênin
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
+ Tin học
+ Và một số môn khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở ngành: Cơ học ứng dụng, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật nhiệt...
+ Kiến thức ngành: Nguyên liệu dệt, Nguyên liệu may, phụ liệu may, Quản lý chất lượng trang phục...

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản