Ngành Công Nghệ Thông Tin - Hệ Liên Thông Lên Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin

Đào tạo kỹ sư các ngành hệ thống thông tin, kỹ thuật phần mềm, mạng máy tính, có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, nắm vững lý thuyết, và thành thạo các kỹ năng thực hành cơ bản, nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các chuyên ngành đào tạo, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ Cao đẳng, người học từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc học cao hơn. Mục tiêu đào tạo chung:
- Về kiến thức:
+ Người học được cập nhật bổ sung thêm kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trình độ cao đẳng, do vậy có khả năng nhận biết và phân tích được các nội dung kiến thức chuyên ngành tin học.
+ Có khả năng áp dụng các kiến thức Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm và một số kiến thức chuyên ngành để thực hiện một số yêu cầu kỹ thuật tin học nhất định.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Có khả năng vận hành, khai thác các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng; thiết kế, phát triển hệ thống thông tin quản lý vừa và nhỏ cho các cơ quan, doanh nghiệp; quản trị, thiết kế website; thiết kế, xây dựng mạng máy tính cục bộ, lập trình các phần mềm bằng các ngôn ngữ và môi trường lập trình hiện đại khác nhau như Dot Net, Java, mã nguồn mở.
+ Kỹ năng mềm: Diễn đạt, trình bày, tranh luận các chủ đề khoa học tin học; làm việc phối hợp trong một nhóm để cùng hoàn thành đề án tin học
- Về thái độ:
+ Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng và tinh thần hợp tác
+ Có ý thức tự học và phấn đấu học tập suốt đời

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Công Nghệ Thông Tin


- Kiến thức cơ bản theo chương trình ngành Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng
- Kiến thức cơ sở ngành theo chương trình ngành Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng
- Kiến thức chuyên ngành theo chương trình ngành Công nghệ thông tin trình độ Cao đẳng
- Kiến thức Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình, Lập trình hướng đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, Kiến trúc máy tính và hợp ngữ, Hệ điều hành, Cơ sở dữ liệu, Mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm...

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản