Ngành Công Tác Xã Hội

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội

- Đào tạo cử nhân công tác xã hội có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề công tác xã hội, có khả năng nghiên cứu, phát hiện và giải quyết những vấn đề xã hội của cá nhân, nhóm và cộng đồng.
- Mục tiêu chương trình đào tạo
+ Về kiến thức: trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản, cơ sở chuyên ngành và kỹ năng thực hành CTXH, giúp sinh viên có phương pháp tư duy khoa học, có năng lực vận dụng kiến thức đã học vào việc nhận thức và giải quyết những vấn đề thực tiễn xã hội đặt ra.
+ Về kỹ năng: rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành nghề nghiệp CTXH thuộc những lĩnh vực khác nhau của ngành CTXH.
+ Về thái độ: tôn trọng các nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp; có tinh thần trách nhiệm; tôn trọng quyền tự quyết trong việc giải quyết vấn đề của thân chủ; biết lắng nghe, quan hệ bình đẳng, không phân biệt đối xử; gương mẫu và có đạo đức nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và của nhà trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Tác Xã Hội


- Lý luận chính trị
- Khoa học xã hội và nhân văn (bắt buộc)
- Khoa học xã hội và nhân văn (tự chọn )
- Ngoại ngữ bắt buộc
- Tin học
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức cơ sở của khối ngành & ngành (bắt buộc)
- Kiến thức ngành (bắt buộc)
- Danh mục các môn học tự chọn (chọn 04 môn)
- Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản