Ngành Dịch Vụ Thú Y - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Dịch Vụ Thú Y

Sau khi hoàn thành chương trình học của ngành Cao đẳng Dịch vụ thú y, người học sẽ được trang bị các kỹ năng:
- Có năng lực nghiên cứu, chọn lựa và chuyển giao các kỹ thuật thú y và vào sản xuất và biết tìm các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm phòng và trị bệnh kịp thời trong đó coi trọng phòng bệnh là chính (kiểm soát sự lây lan bệnh dịch) cho những cơ sở chăn nuôi có quy mô và trình độ khác nhau và cho cộng đồng chăn nuôi.
- Có khả năng tổ chức quản lý điều hành một tổ chức thú y để thực hiện luật thú y một cách hiệu quả ở cơ sở được giao nhiệm vụ.
- Sử dụng thành thạo được các phương tiện phục vụ trong chăn nuôi, thú y và xây dựng được mô hình chăn nuôi kết hợp và đánh giá hiệu quả bền vững của mô hình.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Dịch vụ thú y tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Dịch Vụ Thú Y


- Về kiến thức:
+ Kiến thức cơ bản và chuyên môn về thú y vào trong các lĩnh vực như: Nuôi dưỡng, chăm sóc, chẩn đoán và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, kể cả những bệnh truyền lây từ động vật sang người
+ Phương pháp tổ chức, theo dõi các thí nghiệm ở trang trại chăn nuôi
+ Kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Có khả năng chẩn đoán bệnh; chọn lựa thuốc thích hợp để phòng - trị bệnh cho gia súc, gia cầm; thực hiện thành thạo các thủ thuật, thao tác thú y và chăn nuôi; tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi, phòng - trị bệnh cho gia súc, gia cầm và dịch vụ kinh doanh về thú y, chăn nuôi; có khả năng chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, thú y cho người chăn nuôi và hướng dẫn được các kỹ thuật viên bậc thấp hơn (trung, sơ cấp).
+ Kỹ năng mềm: Thể hiện khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả; biết làm việc theo nhóm.

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản