Ngành Giáo Dục Mầm Non - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non

Chương trình giáo dục Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) tai trường Đại học Tiền Giang nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt ch­ương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng. Mục tiêu cụ thể:
- Về kiến thức
+ Hiểu biết về hệ thống kiến thức giáo dục đại cương: tâm lý học, giáo dục học, các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên... có liên quan đến chuyên ngành đào tạo
+ Trình bày được hệ thống kiến thức khoa học giáo dục mầm non làm cơ sở cho việc hình thành các năng lực nghề nghiệp
+ Phân tích được các vấn đề cơ bản của chương trình Giáo dục mầm non về quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, nội dung, phương pháp, tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ và đánh giá kết quả thực hiện chương trình
+ Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng
- Về kỹ năng
+ Kỹ năng cứng: Có kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục mầm non theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm: lập kế hoạch giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường học tập, đánh giá sự phát triển của trẻ; Có các kỹ năng chuyên biệt như hát, múa, làm đồ chơi. đáp ứng được yêu cầu đặc thù của giáo dục mầm non; Có kỹ năng xử lý ‎tình huống sư phạm, giải quyết vấn đề trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ...
+ Kỹ năng mềm: Có kỹ năng giao tiếp, hợp tác trong hoạt động giáo dục; Có khả năng sử dụng một ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, nghiên cứu tài liệu chuyên môn; Biết khai thác Internet, sử dụng các sản phẩm tin học phục vụ việc nghiên cứu, giáo dục trẻ...
- Về thái độ
+ Ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp
+ Có lòng yêu nghề, nhận định được tầm quan trọng của nghề và tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
+ Có thái độ tự hoàn thiện bản thân mình, tự học, tự nâng cao
+ Yêu trẻ, tận tâm, tận tụy với công việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Giáo dục Mầm non tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Giáo Dục Mầm Non


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Triết học Mác – Lênin
+ Kinh tế chính trị Mác – Lênin
+ Chủ nghĩa xã hội khoa học
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục Quốc phòng
+ Tin học
+ Và một số môn khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của ngành: Tâm lý học đại c­ương, Mỹ thuật, Giáo dục học đại cư­ơng...
+ Kiến thức ngành: Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi mầm non, Giáo dục học mầm non, Chương trình GDMN, Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình GDMN, Quản lý trong GDMN...
+ Thực tập

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản