Ngành Kế Toán Công

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Công

Đào tạo Cử nhân Kế toán công có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, kiến thức về quản trị hành chính, quản lý ngân sách, kế toán tài chính khu vực công, kiểm toán nhà nước, phân tích báo cáo tài chính các đơn vị công; có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán phục vụ công tác đơn vị để thực hiện theo các chương trình yêu cầu. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị công trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều phòng ban, vị trí khác nhau và các bộ phận chức năng thuộc kế toán - kiểm toán tại bộ, sở, ban, ngành, cục, vụ, viện và cơ quan nhà nước khác.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán Công


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học đại cương
+ Tối ưu hóa
- Kiến thức ngành
+ Kế toán tài chính I
+ Kế toán tài chính II
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán quản trị
+ Kiểm toán I
+ Hệ thống thông tin kế toán I
+ Hệ thống thông tin kế toán II
+ Đầu tư tài chính
- Kiến thức chuyên ngành
+ Kế toán khu vực công I
+ Kế toán khu vực công II
+ Kế toán quản trị khu vực công
+ Phân tích báo cáo tài chính khu vực công
+ Kiểm toán nhà nước
+ Luật ngân sách nhà nước
+ Kế toán quốc tế
+ Kế toán công quốc tế
+ Báo cáo ngoại khóa

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản