Ngành Kế Toán - Hệ Liên Thông Lên Đại Học

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo Kế toán viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản, cơ sở, có kỹ năng thực hành về nghiệp vụ Kế toán, đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn Kế toán và tổ chức công tác Kế toán ở các đơn vị, đồng thời có khả năng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Sau khi tốt nghiệp sinh viên:
- Có thể đảm nhiệm với cương vị Kế toán viên, Kiểm toán viên, nhân viên kinh doanh, nhân viên tín dụng ngân hàng... tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế
- Có năng lực đảm nhận công việc quản lý tài chính tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước
- Có thể đảm nhiệm các vị trí quan trọng như: Trưởng phòng Kế toán, trưởng phòng Tài chính

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Kế toán tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội cần thiết để nhận biết kiến thức khoa học cơ sở và chuyên ngành Kế toán
- Thực hành thành thạo các nghiệp vụ kế toán và giải quyết các nhu cầu nghiệp vụ Kế toán phát sinh trong điều kiện của nền kinh tế thị trường
- Kiến thức về pháp luật, Kinh tế - Xã hội, Tài chính - Tiền tệ, Kế toán, Kiểm toán vào việc thực hiện nghiệp vụ Kế toán
- Phương pháp hạch toán Kế toán đã học ở trường với những kinh nghiệm thực tế đã làm tại các đơn vị để nâng cao khả năng giải quyết các yêu cầu nghiệp vụ Kế toán phát sinh

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản