Ngành Kiểm Toán

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiểm Toán

Đào tạo Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán có năng lực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghể nghiệp. Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức hỗ trợ như thuế, phân tích tài chính, luật kinh tế, kiến thức quản trị kinh doanh và các kỹ năng tin học, ngoại ngữ để sinh viên có thể tích ứng nhanh với sự thay đổi trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kiểm toán có thể làm việc ở các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp, có thể làm kế toán ở các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác, có thể hành nghề độc lập như một chuyên gia về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính hay tư vấn về thuế, về đầu tư … nếu đáp ứng được yêu cầu của qui chế quản lý nghề nghiệp hiện hành.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiểm Toán


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học đại cương
- Kiến thức ngành
+ Kế toán tài chính I
+ Kế toán tài chính II
+ Kế toán chi phí
+ Kế toán quản trị
+ Kiểm toán I
+ Hệ thống thông tin kế toán I
+ Hệ thống thông tin kế toán II
- Kiến thức chuyên ngành
+ Kiểm toán báo cáo tài chính I
+ Kiểm toán báo cáo tài chính II
+ Kiểm soát nội bộ
+ Kế toán quốc tế I
+ Kế toán quốc tế II
+ Luật doanh nghiệp
+ Phân tích và thẩm định đầu tư tài chính
+ Kiểm toán hoạt động
+ Lý thuyết kế toán

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản