Ngành Kiến Trúc

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc

Đào tạo các kiến trúc sư có trình độ chuyên môn lý luận, sáng tạo, có kỹ năng thực hành về công nghệ - kỹ thuật và khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế sáng tạo các công trình kiến trúc – xây dựng của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội, các loại hình doanh nghiệp; Có khả năng hội nhập khu vực và quốc tế có trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cần thiết phục vụ công tác chuyên môn. Biết ứng dụng các kiến thức đạt được trong quá trình đào tạo vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc, qui hoạch xây dựng đô thị và nông thôn phù hợp với điều kiện tự nhiện; điều kiện kinh tế, xã hội, kỹ thuật và công nghệ của Việt Nam . Biết giải quyết các nôị dung của thiết kế kiến trúc về ý tưởng, các yêu cầu về công năng, kỹ thụât - môi trường và thẩm mỹ khi được giao thiết kế một công trình kiến trúc.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Kiến Trúc

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kiến Trúc


Khối lượng kiến thức toàn khóa:
- 167 tín chỉ (TC), chưa kể nội dung về Giáo dục Thể chất (3TC) và Giáo dục quốc phòng an ninh (165 tiết)
Chuẩn về kiến thức:
- Đạt được những kiến thức cở bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đang quan đến ngành đào tạo; các kiến thức cơ sở về tạo hình, sáng tác, lý luận, môi trường, công nghệ và kỹ thuật xây dựng; các kiến thức chuyên ngành về lý thuyết và thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản