Ngành Kinh Tế Lao Động Và Quản Lý Nguồn Nhân Lực - Hệ VLVH

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Lao Động

Đào tạo Cử nhân Kinh tế có kiến thức cần thiết để quản lý nguồn lao động ở cả tầm vĩ mô và vi mô (đặc biệt là ở các doanh nghiệp). Nội dung đào tạo bao gồm: Nguồn lao động, quản lý và sử dụng lao động, các hình thức thù lao. Nghiên cứu dân số khía cạnh là nguồn của lao động, dân số trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội. Lao động, tiền lương, quản trị nhân sự, tổ chức lao động khoa học, định mức lao động, các vấn đề tâm lý trong quản lý lao động.

Đối Tượng Tham Gia

Có một trong các loại bằng tốt nghiệp: Trung học phổ thông, Bổ túc trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kinh Tế Lao Động


- Kiến thức đại cương
+ Những nguyên lý CB của chủ nghĩa MLNphần I
+ Những nguyên lý CB của chủ nghĩa MLNphần II
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Toán cao cấp phần I
+ Toán cao cấp phần II
- Kiến thức ngành
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Địa lý kinh tế
+ Giao tiếp kinh doanh
+ Nguyên lý kế toán
+ Kinh tế lượng
+ Lịch sử các học thuyết kinh tế
+ Nguyên lý thống kê kinh tế
+ Lý thuyết Tài chính – tiền tệ
+ Kinh tế vi mô II
+ Kinh tế vĩ mô II
+ Kinh tế công cộng
+ Kinh tế môi trường
+ Kinh tế học sức khỏe

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản