Ngành Kinh Tế Quốc Tế

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Quốc Tế

Mục tiêu đào tạo Ngành Kinh Tế Quốc Tế:
- Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cộng đồng; có sức khỏe tốt; có tư duy tổng hợp về kinh doanh và kinh tế, sử dụng thành thạo tiếng Anh
- Về kỹ năng, thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, đó là những kiến thức về kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế, ngoài ra sinh viên nắm vững kỹ thuật giao dịch thương mại quốc tế, đàm phán quốc tế để tiến tới ký kết hợp đồng mua bán quốc tế, vận tải và bảo hiểm trong thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, nắm vững các kỹ năng: Thuyết trình và đàm phán; Kỹ năng làm việc nhóm...và có chứng chỉ về tối thiểu 5 Kỹ năng mềm do trường ĐH Nguyễn Trãi cấp; Có trình độ ngoại ngữ và tin học phù hợp với chuyên ngành đào tạo đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng chuẩn đầu ra của trường ĐH Nguyễn Trãi; Có trình độ tổ chức, xây dựng và thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành kinh tế quốc tế.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kinh Tế Quốc Tế


Khối lượng kiến thức toàn khoá:
- 129 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng và An ninh (165 tiết).
Chuẩn về kiến thức:
- Vận dụng khối kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành Kinh tế vào giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo.
- Nắm vững các kiến thức căn bản về Quản lý kinh tế doanh nghiệp xuất nhập khẩu như: Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Dự báo kinh tế, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế thông tin bất cân xứng, Kinh tế khu vực Đông Nam Á vào giải quyết các công việc liên quan đến xuất nhập khẩu.
- Vận dụng một cách vững vàng các kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Kinh tế doanh nghiệp thương mại xuất nhập khẩu gồm: Kinh tế đầu tư, Thương mại điện tử, Tài chính quốc tế, Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, Đàm phán quốc tế, Giao dịch thương mại quốc tế, Pháp luật kinh doanh quốc tế, Thanh toán ngoại thương, Đầu tư quốc tế.
- Có khả năng áp dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn được trang bị để phát hiện, phân tích, đánh giá, tổng hợp, bước đầu phản biện và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kinh tế.

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản