Ngành Quản Trị Kinh Doanh - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD

Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng thực hiện được các kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; bạn có thể tự tạo lập doanh nghiệp mới, quản lý các hoạt động bán hàng, marketing, du lịch và dịch vụ; thực hiện các nhiệm vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của ngành học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Anh văn 1
- Anh văn 2
- Toán cao cấp
- Tin học đại cương
- Pháp luật đại cươngSoạn thảo văn bản
- Kỹ năng giao tiếp
- Kinh tế vi mô
- Pháp luật kinh tế
- Quản trị học
- Nguyên lý kế toán
- Toán Xác suất thống kê
- Nguyên lý thống kê
- Marketing căn bản
- Tài chính tín dụng
- Quản lý chất lượng
- Hệ thống thông tin quản lý
- Kinh tế quốc tế
- Tin học ứng dụng trong kinh doanh
- Quản trị chiến lược
- Quản trị tài chính
- Thực hành quản trị tài chính
- Quản trị nguồn nhân lực
- Nghiên cứu marketing
- Thực hành nghiên cứu Marketing
- Quản trị rủi ro trong kinh doanh
- Đề án chuyên môn
- Quản trị sản xuất
- Khởi sự kinh doanh
- Thực hành khởi sự kinh doanh
- Đàm phán kinh doanh
- Quản trị marketing
- Quản trị kênh phân phối
- Quản trị chiêu thị
- TH Quản trị chiêu thị
- Quản trị bán hàng
- Marketing thương mại - dịch vụ
- Quản trị kinh doanh quốc tế
- Kinh doanh xuất nhập khẩu
- Vận tải và bảo hiểm
- Thanh toán quốc tế
- Quản trị kinh doanh khách sạn
- Quản trị kinh doanh nhà hàng
- Quản trị kinh doanh lữ hành

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.
Đồng bộ tài khoản