Ngành Quản Lý Đất Đai

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản Lý Đất Đai của trường Cao Đẳng Sơn La sinh viên có một số liên thức liên quan đến ngành như:
- Cập nhật những thông tin biến động đất đai về địa giới, ranh giới,diện tích, chủ sử dụng, mục đích sử dụng đất...
- Đo, vẽ bản đồ, thống kê, kiểm kê theo định kỳ.
- Hướng dẫn luật đất đai cho người sử dụng đất.
- Giải quyết những tranh chấp về đất đai.
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ thể sử dụng đất như: chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...
- Thực hiện các dự án quy hoạch; phân hạng, định giá đất phục phụ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Sơn La

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Đất Đai


Chương trình học gồm các môn đại cương, môn cơ sở và môn chuyên ngành liên quan đến:
- Thành thạo trong đo, vẽ lập các loại bản đồ như bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên rừng; nghiệm thu, đánh giá chất lượng bản vẽ, chỉnh lý bản đồ, cắm mốc ranh giới khi giao đất
- Can vẽ, trình bày, sử dụng và bảo quản bản đồ theo đúng quy trình kỹ thuật
- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý đất đai
- Vận dụng thành thạo luật đất đai và các nghị định, thông tư liên quan đến đất đai trong công tác quản lý đất đai
- Thực hiện thành thạo các trình tự lập và quản lý các loại hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đất đai cũng như các thủ tục giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý và sử dụng đất theo đúng pháp luật
- Lập và thực hiện được các dự án quy hoạch đất đai
- Định giá các loại đất, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của các mô hình sử dụng đất
- Đánh giá đất đúng phương pháp; quy trình của Việt Nam và FAO
- Xác định đúng các đặc tính của đơn vị bản đồ đất đai
- Phân hạng đất đai theo đúng quy định của pháp luật

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC
Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223874298
Website: http://www.cdsonla.edu.vn - Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn
Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
Trường có các chức năng sau đây:
- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản