Ngành Quản Trị Văn Phòng

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản Trị Văn Phòng của trường Cao Đẳng Sơn La sinh viên có một số kỹ năng:
- Thao tác thuần thục kỹ năng tổ chức quản lý và giải quyết văn bản đi - đến; quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức.
- Chuẩn hoá kỹ năng soạn thảo các loại văn bản và giấy tờ thông dụng hình thành trong quá trình tổ chức hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
- Phối hợp nhịp nhàng các kỹ năng giao tiếp hành chính với nhau, bao gồm: tiếp khách, giao tiếp qua điện thoại, giao tiếp qua hội họp, giao tiếp qua việc soạn thảo và xử lý các thư từ, văn bản trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.
- Thành thạo các kỹ năng điều hành hoạt động của văn phòng, bao gồm: tổ chức lao động khoa học trong văn phòng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình - kế hoạch công tác; tổ chức hội họp trong văn phòng; các hoạt động khánh tiết của cơ quan.
- Biết thực hiện kỹ năng đánh giá công việc, bao gồm: kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng quan sát, kỹ năng thẩm tra, kiểm chứng, kỹ năng phân tích dữ liệu trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.
- Biết thực hiện kỹ năng hoạch định, tuyển dụng, quản lý, đánh giá và phát triển đội ngũ nhân sự trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.
- Tự động hoá kỹ năng sử dụng trang thiết bị văn phòng, bao gồm: máy vi tính, máy in, máy điều hòa nhiệt độ, máy photocopy, máy cắt hủy tài liệu, máy Projecter, máy Scan, máy ghi âm, máy hút ấm tài liệu, máy hút bụi, dụng cụ văn phòng phẩm…
- Phối hợp nhịp nhàng các kỹ năng tổ chức khoa học tài liệu như: phân loại tài liệu, bảo quản tài liệu…hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tổ chức.
- Thực hiện được công tác kiểm tra, đánh giá, làm công tác thi đua khen thưởng trong lĩnh vực tổ chức cán bộ, văn thư, lưu trữ và văn phòng.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Sơn La

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Văn Phòng


Chương trình học gồm các môn đại cương, môn cơ sở và môn chuyên ngành liên quan đến:
- Tổ chức soạn thảo và phát hành văn bản
- Quản lý, giải quyết văn bản đi - đến
- Quản lý và sử dụng con dấu
- Xây dựng chương trình và tổ chức việc thực hiện công tác thường kỳ
- Tổ chức các cuộc hội họp
- Tổ chức các chuyến đi công tác của lãnh đạo
- Đảm bảo thông tin cho phục vụ hoạt động lãnh đạo và quản lý
- Thực hiện các nghiệp vụ có liên quan đến việc tổ chức khoa học; tổ chức sử dụng và bảo quản tài liệu như: phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, bổ sung tài liệu, thống kê tài liệu, xây dựng các công cụ tra cứu khoa học, bảo quản an toàn tài liệu…đối với tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan
- Nghiên cứu, lập dự thảo văn bản pháp quy về lưu trữ và đệ trình các cấp lãnh đạo có thẩm quyền

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC
Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223874298
Website: http://www.cdsonla.edu.vn - Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn
Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
Trường có các chức năng sau đây:
- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản