Ngành Kế Toán

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Kế Toán của trường Cao Đẳng Sơn La sinh viên có một số kỹ năng:
- Thành thạo trong việc lập sổ, ghi sổ kế toán; lập và xử lý các chứng từ kế toán.
- Lập đúng kết cấu bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
- Thành thạo trong việc tính giá trị các đối tượng kế toán (sản phẩm, tính lương, khấu hao tài sản cố định, chi phí sản xuất, các loại thuế) của Doanh nghiệp, tổ chức trong quản lý tài chính theo đúng quy định của Bộ tài chính.
- Bước đầu biết phân tích, lập kế hoạch tài chính, quản lý cho một doanh nghiệp, một tổ chức.
- Sử dụng thành thạo máy tính để làm công tác quản lý tài chính, hạch toán kế toán.
- Phân tích, thống kê được tình hình tài chính tại doanh nghiệp, tổ chức.
- Thành thạo trong việc tính tính toán thuế, miễn, giảm, hoàn thuế, lưu chứng từ, báo cáo.
- Thực hiện đúng quy trình kiểm toán và báo cáo tài chính.
- Bước đầu biết phân tích, đánh giá những diễn biến của thị trường chứng khoán, giao dịch khớp lệnh, báo giá, đấu giá, đấu thầu trái phiếu, cổ phiếu.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Sơn La

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


Chương trình học gồm các môn đại cương, môn cơ sở và môn chuyên ngành liên quan đến:
- Xác định đúng hình thức sổ sách kế toán mà đơn vị sử dụng và thực hiện việc mở sổ và ghi sổ kế toán đúng theo chu trình
- Tính thuế giá trị gia tăng
- Tính nguyên giá và hao mòn tài sản cố định
- Tính lương, thưởng, các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ)
- Xác định các khoản công nợ giữa đơn vị với khách hàng, ngân hàng
- Nắm được tình hình nhập, xuất, tồn nguyên, nhiên, vật liệu
- Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
- Xác định được doanh thu, kết quả lãi, lỗ của đơn vị
- Lập báo cáo tài chính cuối kỳ kế toán

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC
Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223874298
Website: http://www.cdsonla.edu.vn - Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn
Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
Trường có các chức năng sau đây:
- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản