Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC

Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Sau khi hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh của trường Cao Đẳng Sơn La sinh viên có thể thực hiện một số công việc như:
- Sắp xếp, điều chỉnh, bổ sung các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.
- Thiết lập, kích thích, điều chỉnh các thành viên kênh phân phối nhằm.
- Phát triển thị trường kinh doanh.
- Liên hệ quảng cáo cho doanh nghiệp về sản phẩm và thương hiệu.
- Thực hiện các chương trình khuyến mại nhằm kích thích tiêu thụ sản phẩm tại khu vực thị trường của doanh nghiệp.
- Quan hệ công chúng thông qua các chương trình tài trợ, Giao lưu…
- Thực hiện các nhiệm vụ mà nhà quản trị cấp cao giao cho.
- Nắm bắt tình hình cạnh tranh tại khu vực thị trường của doanh nghiệp như chủng loại, số lượng sản phẩm tham gia vào thị trường, hệ thống đại lý, các chương trình quảng cáo, khuyến mại… của các đối thủ cạnh tranh.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Cao Đẳng Sơn La

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


Chương trình học gồm các môn đại cương, môn cơ sở và môn chuyên ngành liên quan đến:
- Phân tích được nguyên nhân của các hiện tượng kinh tế để đưa ra các quyết định đúng đắn
- Thành thạo quy trình vận hành Doanh nghiệp từ đó sẵn sàng tham gia và phối hợp vào các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh
- Lập được kế hoạch quản lý các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp như: Vốn, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, lao động, nhà xưởng; tổ chức các đơn vị, cá nhân thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra
- Kiểm tra, đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất trong Doanh nghiệp
- Tư vấn thiết kế được bộ máy quản lý Doanh nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh
- Sử dụng được các công cụ Marketing - Mix nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ
- Xây dựng thương hiệu, đăng ký thương hiệu và quản lý bảo vệ thương hiệu trong quá trình kinh doanh đúng pháp luật
- Định giá được sản phẩm, tổ chức được hệ thống kênh phân phối phù hợp cho từng loại sản phẩm, quảng cáo tiếp thị sản phẩm và xúc tiến bán hàng
- Thu thập thông tin, điều tra thị trường, xử lý thông tin, ...qua đó đánh giá và phân tích nhằm phát hiện được các cơ hội cũng như thách thức tiềm ẩn mà Doanh nghiệp đang và sẽ gặp phải

Trường Cao Đẳng Sơn La - SLC
Tổ 2, P. Chiềng Sinh, Sơn La
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Sơn La
Điện thoại: 0223874298
Website: http://www.cdsonla.edu.vn - Email: cdsonla@cdsonla.edu.vn
Trường Cao đẳng Sơn La là một cơ sở giáo dục của tỉnh nằm trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng của nền giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý hành chính của UBND tỉnh Sơn La.
Trường có các chức năng sau đây:
- Đào tạo, bồi dưỡng và liên kết, liên thông đào tạo đa ngành, đa hệ với nhiều trình độ khác nhau (đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề...) nhằm phát triển đa dạng nguồn nhân lực cho tỉnh Sơn La và các tỉnh phía Bắc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
- Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ thực hành và tin học ứng dụng theo hình thức vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn.
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội cho tỉnh Sơn La và góp phần phục vụ cho khu vực Tây Bắc.
- Hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, công nghệ.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản