Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE

Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật

Trường đại học sư phạm nghệ thuật trung ương thông báo tuyển sinh ngành sư phạm mỹ thuật nhằm đào tạo những cử nhân ưu tú, có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao. Sau khi ra trường, sinh viên:
- Có khả năng làm công tác giảng dạy và hoạt động mỹ thuật tại các bậc phổ thông, cao đẳng và đại học.
- Có thể làm công tác nghiên cứu ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học về giáo dục mỹ thuật, các cơ quan đoàn thể cần sử dụng hoặc có liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Sư Phạm Mỹ Thuật


- Kiến thức khoa học có hệ thống ở trình độ đại học sư phạm về giảng dạy mỹ thuật, bao gồm các kiến thức về khoa học xã hội - nhân văn, tâm lý học, giáo dục học, ngoại ngữ và mỹ thuật.
- Kỹ năng nghiên cứu khoa học giáo dục mỹ thuật và quản lý công tác giáo dục mỹ thuật ở các cơ quan quản lý giáo dục.
- Kỹ năng thực hành cơ bản và sáng tác mỹ thuật theo yêu cầu của chương trình đào tạo.
- Phân tích nội dung, hình thức của tác phẩm nghệ thuật.
- Xây dựng kế hoạch giảng dạy mỹ thuật.
- Tổ chức các hoạt động về dạy và học mỹ thuật.
- Phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục mỹ thuật.
- Kỹ năng tổ chức, vận động cha mẹ học sinh, sinh viên và các tổ chức xã hội phối hợp với nhà trường trong việc giáo dục thế hệ trẻ.
- Kỹ năng phát hiện, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát triển năng khiếu cho học sinh, sinh viên.

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương - NUAE
Km9, Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương
Điện thoại: (84)438544468
Website: http://www.spnttw.edu.vn - Email: spnttw@spnttw.edu.vn
Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương là Trường Đại học trọng điểm về giáo dục nghệ thuật; Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về nghệ thuật ở Việt Nam”. Mục tiêu của trường là “Xây dựng Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về giáo dục nghệ thuật, ngang tầm các trường đại học tiên tiến trong khu vực; là cơ sở bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và ứng dụng nghệ thuật uy tín của Việt Nam. Tạo dựng môi trường văn hóa chất lượng đậm chất nhân văn - hiện đại trong nền kinh tế tri thức”.
Đồng bộ tài khoản