Ngành Sư Phạm Tiếng Anh (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh có kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đào tạo. Cung cấp cho sinh viên kiến thức đầy đủ, sâu, rộng về ngôn ngữ, về nghiệp vụ sư phạm, về văn hoá, xã hội và văn học Anh - Mỹ.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Tiếng Anh


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 112 tín chỉ (tc), chưa kể phần nội dung về Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
- Pháp luật đại cương
- Tin học
- Tâm lý học
- Dẫn luận ngôn ngữ
- Cơ sở văn hoá Việt Nam
- Ngữ âm- âm vị học
- Từ vựng học
- Thực hành dịch
- Ngữ pháp
- Tiếng Anh kinh tế
- Tiếng Anh du lịch
- Tiếng Anh thương mại
- Lý luận dạy tiếng Anh
- Kỹ thuật dạy tiếng Anh 1
- Kỹ thuật dạy tiếng Anh 2
- Kiểm tra đánh giá trong tiếng Anh

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản