Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU

02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân ngành Ngân hàng có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp.
Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, nhất là những kiến thức về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng, giúp cho sinh viên có năng lực nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản trị và thực hành các nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực ngân hàng. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về hoạt động kinh doanh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, tạo dựng nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Phan Châu Trinh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính Ngân Hàng


- Kiến thức chung:
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt là các tư tưởng, đường lối liên quan đến tài chính - tiền tệ và các nghiệp vụ ngân hàng
+ Cập nhật thường xuyên những thay đổi ở tầm vĩ mô về chính sách tiền tệ và các chính sách liên quan
+ Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Kiến thức hiện đại về tài chính - ngân hàng và kỹ năng chuyên môn một cách có hệ thống
+ Các nội dung lý thuyết được kết hợp với rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua việc học tập mang tính mô phỏng được thực hiện thông qua các phần mềm chuyên biệt để giúp sinh viên có khả năng nắm bắt, hiểu biết sâu sắc hoạt động chính cũng như hoạt động của thị trường chứng khoán
+ Học giao tiếp và xử lý tốt các nghiệp vụ văn phòng trong môi trường làm việc quốc tế. Sinh viên chuyên ngành có trình độ ngoại ngữ C hoặc tương đương và sử dụng được tin học văn phòng

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU
02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 05103916444 - 05103919444
Website: http://pctu.edu.vn - Email: tuyensinh@pctu.edu.vn
Trường Đại học Phan Châu Trinh được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường nằm ở trung tâm thành phố Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hội An còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách trong nước và quốc tế, là nơi có môi trường lý tưởng cho giáo dục, an toàn về xã hội, rất thích hợp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Trường Đại học Phan Châu Trinh được điều hành bởi Hội đồng Quản trị rất tâm huyết với giáo dục, trong đó Nhà văn Nguyên Ngọc và Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là hai nhân vật tiêu biểu.
Mục tiêu của trường là xây dựng một trường Đại học đa ngành có chất lượng, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể hoà nhập mọi công việc, đáp ứng những thay đổi và phát triển trong xã hội đương đại.
Hiện nay, Trường có 8 ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Văn học; Việt Nam học; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản