Ngành Việt Nam Học

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU

02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học

Ngành Việt Nam học cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ ở trong và ngoài nước Việt Nam. Chương trình cũng bồi dưỡng và nâng cao trình độ tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho những người gốc Việt ở nước ngoài.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Phan Châu Trinh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Việt Nam Học


- Kiến thức chung: Có hiểu biết cơ bản về các nguyên lí của chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Có kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, kiến thức cơ sở về ngôn ngữ học, kiến thức về tiếng Việt, văn hoá Việt Nam, một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch,…
+ Đối với chuyên ngành Việt Nam học dành cho người nước ngoài, ngoài những kiến thức trên, sinh viên cần nắm được sâu hơn những hiểu biết về tiếng Việt phục vụ cho công tác, hoạt động nghiệp vụ liên quan đến tiếng Việt.
- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ tin học văn phòng.

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU
02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 05103916444 - 05103919444
Website: http://pctu.edu.vn - Email: tuyensinh@pctu.edu.vn
Trường Đại học Phan Châu Trinh được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường nằm ở trung tâm thành phố Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hội An còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách trong nước và quốc tế, là nơi có môi trường lý tưởng cho giáo dục, an toàn về xã hội, rất thích hợp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Trường Đại học Phan Châu Trinh được điều hành bởi Hội đồng Quản trị rất tâm huyết với giáo dục, trong đó Nhà văn Nguyên Ngọc và Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là hai nhân vật tiêu biểu.
Mục tiêu của trường là xây dựng một trường Đại học đa ngành có chất lượng, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể hoà nhập mọi công việc, đáp ứng những thay đổi và phát triển trong xã hội đương đại.
Hiện nay, Trường có 8 ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Văn học; Việt Nam học; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản