Ngành Kế Toán

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU

02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán

Đào tạo cử nhân chuyên ngành kế toán có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, nhất là kế toán tài chính, kế toán quản trị, phân tích tài chính, thuế, kiểm toán. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người học có thể hành nghề một cách độc lập.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Phan Châu Trinh

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán


- Kiến thức chung:
+ Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ
- Kiến thức chuyên ngành:
+ Toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế-quản trị kinh doanh như: thống kê trong kinh doanh, kinh tế lượng, xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
+ Kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh, kiến thức cơ sở ngành kế toán làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc ngành kế toán, phục vụ công tác lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án
+ Lý luận cơ bản về kế toán - kiểm toán; am hiểu các quy trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh, có khả năng hoạch định các chính sách kế toán - kiểm toán; tham gia nghiên cứu soạn thảo chế độ kế toán
+ Rèn khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán thuộc các cấp độ khác nhau của các lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế
+ Kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu, xử lý được các tình huống kế toán - kiểm toán phát sinh trong thực tế; tạo lập được hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin kế toán đáp ứng được nhu cầu của từng đối tượng sử dụng công nghệ thông tin kế toán - kiểm toán

Trường Đại Học Phan Châu Trinh - PCTU
02 - Trần Hưng Đạo, TP. Hội An, Quảng Nam
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 05103916444 - 05103919444
Website: http://pctu.edu.vn - Email: tuyensinh@pctu.edu.vn
Trường Đại học Phan Châu Trinh được thành lập vào ngày 6 tháng 8 năm 2007 theo Quyết định 989/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường nằm ở trung tâm thành phố Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới. Hội An còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du khách trong nước và quốc tế, là nơi có môi trường lý tưởng cho giáo dục, an toàn về xã hội, rất thích hợp cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên.
Trường Đại học Phan Châu Trinh được điều hành bởi Hội đồng Quản trị rất tâm huyết với giáo dục, trong đó Nhà văn Nguyên Ngọc và Bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước là hai nhân vật tiêu biểu.
Mục tiêu của trường là xây dựng một trường Đại học đa ngành có chất lượng, đạt những tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể hoà nhập mọi công việc, đáp ứng những thay đổi và phát triển trong xã hội đương đại.
Hiện nay, Trường có 8 ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin; Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông; Văn học; Việt Nam học; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản