Ngành Thẩm Định Giá

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH

59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Thẩm Định Giá

Đào tạo Cử nhân Kinh tế với các mục tiêu cụ thể: có kiến thức và năng lực chuyên môn trong việc thẩm định giá các loại tài sản trong nền kinh tế thị trường trong điều kiện hội nhập; có khả năng thẩm định giá các loại tài sản quan trọng trong nền kinh tế như bất động sản, định giá thành và giá bán các loại sản phẩm, thẩm định các dự án đầu tư của các tổ chức tư nhân, chính phủ và phi chính phủ; có kỹ năng giao tiếp và phối hợp với các tổ chức thẩm định giá trong nước và quốc tế, tư vấn cho khách hàng thông qua việc cung cấp các loại dịch vụ thẩm định giá cho loại tài sản. Sinh viên tốt nghiệp có thể công tác tại các công ty kiểm toán, các sàn giao dịch bất động sản, các trung tâm đấu giá của phòng thi hành án thuộc sở tư pháp, các phòng vật giá, các trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản thuộc sở tài chính; hội đồng thẩm định giá trị doanh nghiệp nhà nước của các bộ, ngành, tỉnh, tổng công ty, các trung tâm, phòng thẩm định giá thuộc sở tài nguyên môi trường, các ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Thẩm Định Giá


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin
+ Đường lối cách mạng Đảng cộng sản VN
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Ngoại ngữ (Phần 1 và 2)
+ Toán cao cấp
+ Lý thuyết xác suất và thống kê toán
+ Pháp luật đại cương
+ Tin học đại cương
- Kiến thức ngành
+ Địa lý kinh tế
+ Kinh tế môi trường
+ Dự báo kinh tế và phân tích dữ liệu
+ Phân tích lợi ích chi phí
+ Thẩm định dự án
+ Kế toán tài chính
+ Quản trị vận hành
+ Quản trị dự án
- Kiến thức chuyên ngành
+ Nguyên lý thẩm định giá
+ Kỹ thuật phân tích bản đồ địa chính
+ Thẩm định giá bất động sản
+ Thẩm định giá máy móc thiết bị
+ Thẩm định giá trị thương hiệu
+ Thẩm định giá trị doanh nghiệp
+ Môi giới bất động sản
+ Thẩm định tín dụng
+ Đầu tư bất động sản
+ Báo cáo ngoại khóa

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM - UEH
59C Nguyễn Ðình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)38295299
Website: http://www.ueh.edu.vn - Email: tchc@ueh.edu.vn
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976), Trường Đại học Tài chính Kế toán TP. Hồ Chí Minh (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, theo quyết định này Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tách ra thành Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tính khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc đại học theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hàng năm khoảng trên 50.000.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản