Ngành Tiếng Anh - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU

Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Tiền Giang với nội dung phong phú sẽ giới thiệu cho bạn những kiến thức nền tảng nhất, thiết thực nhất và hiện đại nhất. Mục tiêu cụ thể của khóa học:
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường
- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy, công tác biên - phiên dịch, các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ, kinh doanh, kinh tế và xã hội...

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường Đại học Tiền Giang

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Tiếng Anh tại trường Đại học Tiền Giang

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tiếng Anh


-Về kiến thức:
+ Kiến thức về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh- Mỹ trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên ngành đã chọn
+ Kiến thức chuyên sâu về phương pháp giảng dạy Tiếng Anh cho bậc trung học cơ sở và tiểu học
+ Kiến thức về các mặt ngôn ngữ, có khả năng tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn
+ Kiến thức giáo dục đại cương theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
- Về kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng: Kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, và viết) Tiếng Anh; có kỹ năng thực hành biên dịch và phiên dịch; có kỹ năng hoạt động chuyên sâu về ngành học của mình
+ Kỹ năng mềm: Khả năng thuyết trình tốt, giao tiếp hiệu quả; có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết vấn đề một cách độc lập; biết làm việc theo nhóm

Trường Đại Học Tiền Giang - TGU
Số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Quận Mỹ Tho, Tiền Giang
Người liên hệ: Trường Đại Học Tiền Giang
Điện thoại: (84)0733872624, (84)0736250200
Website: www.tgu.edu.vn - Email: daihoctg@tgu.edu.vn
Trường Đại học Tiền Giang được thành lập theo quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang (thành lập 9/1997 trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Trung học sư phạm mà tiền thân là 4 trường Sư phạm của tỉnh được thành lập từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng) và Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang (thành lập 8/2000, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Đào tạo và Bồi duỡng tại chức liên tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre mà tiền thân là Viện Đại học Cộng đồng Tiền Giang ra đời 1971 và Trường Công nhân Kỹ thuật Tiền Giang). “Thiết thực - Hiệu quả - Hài hòa”, trường Đại học Tiền Giang quan tâm đặc biệt đến việc xây dựng và cải tiến chương trình đào tạo theo hướng giảm tải và hiện đại nhằm đảm bảo các giáo trình, chương trình học phù hợp thực tiễn, đảm bảo sinh viên khi tốt nghiệp có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được mong đợi của các nhà tuyển dụng. Hiện nay trường đang đào tạo 63 chương trình đào tạo. Trong đó có 15 chương trình đại học (08 chương trình đại học chính quy, 07 chương trình liên thông); 27 chương trình Cao đẳng (19 chương trình chính quy, 08 chuyên ngành liên thông) và 13 chương trình Trung cấp chuyên nghiệp. Từ năm học 2006 - 2007 đến nay, trường tuyển sinh và đào tạo các trình độ đại học, cao đẳng và TCCN với lưu lượng bình quân 5.000 sinh viên- học sinh/ năm, trong đó có khoảng 4.000 sinh viên - học sinh hệ chính quy.
Đồng bộ tài khoản