Ngành Tin Học Xây Dựng Quản Lý Đô Thị - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học XD Quản Lý Đô Thị

Có kiến thức cơ sở và chuyên ngành về:
- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Kiến thức về tin học ứng dụng cho lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị;
- Có khả năng sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Có khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đô thị, thiết lập hệ thống thông tin địa lý GIS để quản lý đô thị.
- Có các thao tác cơ bản của hoạt động nghề nghiệp chuẩn xác. Có kỹ năng lao động sản xuất theo nghề một cách khoa học (trong phạm vi văn phòng dự án & quản lý đô thị).
- Có khả năng tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tin Học XD Quản Lý Đô Thị


- Triết học Mác - Lênin
- Toán cao cấp 1
- Vẽ kỹ thuật
- Tiếng Anh 1
- Quy hoạch xây dựng đô thị
- Cơ sở môi trường sinh thái
- Kinh tế chính trị Mác - Lênin
- Cấu trúc máy tính
- Sức bền vật liệu
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn
- Hệ điều hành
- Kỹ thuật điện
- Cơ học kết cấu
- Tin học ứng dụng Quy hoạch giao thông, thiết kế đường đô thị
- Tin học văn phòng
- Tin học ứng dụng - Mạng lưới cấp nước đô thị
- Mạng lưới thoát nước thải đô thị
- Tin học ứng dụng - Mạng lưới cấp điện đô thị
- Lập trình C
- Cấu trúc dữ liệu giải thuật
- Bảo hộ và an toàn lao động
- AutoCAD và ngôn ngữ AutoLisp
- Cơ sở dữ liệu và Visual Basic
- GIS và ứng dụng trong quản lý đô thị
- Tin học ứng dụng - San nền và thoát nước mưa đô thị
- Quản lý đô thị
- Mạng máy tính và Internet
- Luật xây dựng
- Xây dựng Website
- Kinh tế quản trị doanh nghiệp
- Thực tập tốt nghiệp
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản