Ngành Xã Hội Học

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học

- Đào tạo các cử nhân Xã hội học:
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ và năng lực giao tiếp xã hội;
+ Nắm vững kiến thức cơ bản, phương pháp luận về xã hội học và kỹ năng thực hành nghề nghiệp;
+ Có khả năng vận dụng kiến thức xã hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lãnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.
- Sinh viên được đào tạo theo 4 hướng chuyên sâu sau:
+ Xã hội học tổng quát (General sociology)
+ Giới và phát triển
+ Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
+ Xã hội học tổ chức và quản lý nhân sự
- Mục tiêu chương trình đào tạo
+ Về kiến thức: trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về các khoa học xã hội và nhân văn mang tính ứng dụng; kiến thức xã hội học tổng quát một số chuyên ngành xã hội học (xã hội học về tổ chức, về giới...) và một số kiến thức bổ trợ giúp việc thực hành nghề nghiệp (Phát triển cộng đồng, Quản lý dự án xã hội, Anh văn trình độ B, vi tính trình độ B...).
+ Về kỹ năng: nhận diện các vấn đề xã hội, thiết kế nghiên cứu để tìm hiểu và phân tích; kỹ năng thâu thập và phân tích thông tin (phương pháp định lượng và định tính: thống kê, SPSS, phân tích nội dung…); kỹ năng tổ chức và làm việc nhóm.
+ Về thái độ: theo đúng các nguyên tắc của đạo đức nghề nghiệp (trung thực, công bằng xã hội, bảo mật…); tinh thần trách nhiệm, làm việc tập thể; tính trung thực và sáng tạo của người trí thức.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và của nhà trường.

Thời Lượng

Thời gian chương trình đào tạo kéo dài 4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Xã Hội Học


- Lý luận chính trị
- Khoa học xã hội và nhân văn (bắt buộc)
- Khoa học xã hội và nhân văn (tự chọn )
- Ngoại ngữ bắt buộc
- Tin học
- Giáo dục thể chất
- Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức cơ sở của khối ngành & ngành (bắt buộc)
- Kiến thức ngành (bắt buộc)
- Danh mục các môn học tự chọn (chọn 04 môn)
- Kiến thức chuyên sâu
+ Xã hội học tổng quát
+ Giới và phát triển
- Công tác xã hội và phát triển cộng đồng
+ Các môn tự chọn
+ các môn bắt buộc

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản