Ngành Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp - Hệ CĐ

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC

Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng

- Về chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật xây dựng đạt trình độ Cao đẳng. Có kỹ năng lao động sản xuất theo một nghề một cách khoa học. Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo để triển khai được các công việc như: Thiết kế, tổ chức thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có khả năng giải quyết các vấn đề về công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) do yêu cầu sản xuất đặt ra. Có trình độ tay nghề tương đương trình độ Trung cấp nghề của nhóm nghề Xây dựng.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Thời Lượng

3 năm (36 tháng)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Dân Dụng


- Triết học Mác Lê nin
- Tiếng Anh 1
- Toán ứng dụng 1
- Vật lý đại cương 1
- Kinh tế chính trị Mác- Lênin
- Sức bền vật liệu
- Vật liệu xây dựng
- Địa chất công trình
- Cấu tạo kiến trúc
- Trắc địa
- Máy xây dựng
- Chủ nghĩa xã hội khoa học
- Nhập môn tin học
- Cơ học kết cấu 1
- Thiết kế và quy hoạch
- An toàn lao động
- Kết cấu bê tông cốt thép
- Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
- Thiết bị công trình
- Nền móng
- Cơ học đất
- Kết cấu thép
- Kết cấu gạch, đá
- Kỹ thuật thi công
- Cấp thoát nước
- Kỹ thuật điện công trình
- Thực hành thí nghiệm và kiểm định công trình
- Môi trường trong xây dựng
- Tổ chức quản lý công trình xây dựng
- Luật xây dựng
- Kinh tế xây dựng
- Thực hành tin học ứng dụng
- Thi tốt nghiệp

Trường CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị - CUWC
Yên Thường , Quận Gia Lâm, Hà Nội
Người liên hệ: CĐ Xây Dựng Công Trình Đô Thị
Điện thoại: (04)38271305
Website: http://www.cuwc.edu.vn - Email: pth@cuwc.edu.vn
Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị trực thuộc Bộ Xây dựng được thành lập vào ngày 17 tháng 02 năm 1976, với tên gọi ban đầu là trường Giáo viên dạy nghề Xây dựng. Năm 1998, trường Trung học Xây dựng Công trình Đô thị được thành lập. Năm 2004, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị. Đào tạo lại, nâng bậc cho cán bộ, giáo viên, công nhân về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ thuật cho các chuyên ngành Công trình đô thị. Các khóa đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ cho các công ty cấp thoát nước, môi trường đô thị trong và ngoài nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản