Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại Khoá 66

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH

36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng Việt Nam ngày càng phát triển về số lượng, quy mô cũng như sự đa dạng hoá dịch vụ cung cấp. Các ngân hàng không chỉ cung cấp những nghiệp vụ truyền thống nội địa như nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ cho vay mà còn thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại mới được triển khai như cho thuê tài chính, bao thanh toán, Internet banking, nghiệp vụ tài chính phát sinh góp phần đa dạng hoá dịch vụ ngân hàng và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng. Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại của Trường Đại Học Ngân Hàng cung cấp cho các học viên tham gia khóa học những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành từ cơ bản đến nâng cao về lĩnh vực nghiệp vụ Ngân hàng để có thể làm việc tốt trong ngành Ngân hàng và các tổ chức Tài chính – Tín dụng.

Đối Tượng Tham Gia

- Sinh viên không thuộc ngành ngân hàng
- Các học viên muốn có cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng

Thời Lượng

- Thời gian học: 6 tháng. Phương thức học: tuần học 03 buổi tối: Thứ 2 – Thứ 4 – Thứ 6 (Từ 17h45’ đến 20h45’)

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Ngân Hàng Hiện Đại


- Lý thuyết Tiền tệ - Ngân hàng
– Nghiệp vụ Tín dụng
– Nghiệp vụ Kế toán Ngân hàng
– Thanh toán quốc tế
– Nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
– Thẩm định tài trợ dự án
– Thẩm định giá tài sản
– Thị trường chứng khoán
– Marketing Ngân hàng
– Tài chính doanh nghiệp
– Phân tích tài chính bằng Excel
– Tiếng Anh Giao tiếp Ngân hàng.

Ưu Đãi Chung

- 5% học phí – Học viên đăng ký ghi danh trước ngày 30/6/2014
- 7.5% học phí – Nhóm học viên đăng ký ghi danh 02 học viên
- 10% học phí – Nhóm học viên đăng ký ghi danh từ 03 học viên

Trường Đại Học Ngân Hàng TP.HCM - BUH
36 Tôn Thất Đạm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (08)38291901
Website: http://buh.edu.vn -
Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là một Trường Đại học có bề dày lịch sử gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh là trường đại học đa ngành với ngành mũi nhọn là tài chính - ngân hàng. Hiện nay trường có 07 ngành học: Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Luật kinh tế, Kinh tế quốc tế. Trường đào tạo học sinh, sinh viên, học viên nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác ở trong nước và trên thế giới. Nguồn nhân lực được đào tạo có khả năng làm các công việc quản trị kinh doanh, nghiên cứu, tác nghiệp các nghiệp vụ kinh doanh lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Trường là trung tâm khoa học có uy tín trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và Quản trị kinh doanh. Trường có nhiệm vụ thu nhận, truyền bá, nghiên cứu, phát triển các thành tựu khoa học công nghệ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hiện đại cho ngành và cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Mục tiêu tổng thể đến năm 2020 là xây dựng Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và tư vấn khoa học Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh ở Việt Nam và khu vực châu Á, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực NCKH, đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục đại học trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới, có năng lực cạnh tranh cao và thích ứng hội nhập toàn cầu.
Đồng bộ tài khoản