Ngôn Ngữ Lập Trình C

Trung Tâm Điện Tử Máy Tính - ECC - US

227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình C

Đây là loại NNLT (ngôn ngữ lập trình) có tính chất chủ yếu để minh họa các kỹ thuật lập trình cơ bản, các CTDL (cấu trúc dữ liệu) hoặc nghiên cứu thuật toán. Phần mềm NNLT cần dùng là TURBO C 2.0 hoặc Bordland C 3.0 hoặc Bordland C 5.0 đều được vì ứng dụng tạo ra chủ yếu hoạt động theo kiểu CONSOLE program tức là trên hệ điều hành DOS giả lập (lý do là các máy tính hiện nay đều cài phần mềm WINDOWS XP là chính).

Đối Tượng Tham Gia

Những ai học lập trình.

Thời Lượng

60 tiết

Nội Dung Khóa Học Ngôn Ngữ Lập Trình C


- Ngôn Ngữ Lập Trình C (60 tiết)
+ Khuôn mẫu của ứng dụng kiểu CONSOLE program và cách khai báo tên biến cũng như các kiểu dữ liệu liên quan: INT, FLOAT, DOUBLE...
+ Cấu trúc lệnh IF, lệnh SWITCH - VD minh họa.
+ Cấu trúc lệnh lặp FOR, lặp WHILE, lệnh lặp DO...WHILE - VD minh họa.
+ Kỹ thuật lặp trình theo dạng MENU (bảng chọn) và thiết kế MODULE tức là các đoạn CODE xữ lý chuyên biệt một yêu cầu nào đó và được gọi từ các vị trí khác nhau trong ứng dụng.
+ STRING - dữ liệu kiểu chuổi kí tự và kỹ thuật lập trình liên quan thông qua VD minh họa.
+ Vài Cấu Trúc Dữ Liệu cơ sở như ARRAY (mảng các ô nhớ), STRUCT và kỹ thuật lập trình liên quan - VD minh họa.
+ Kỹ thuật lập trình lưu lại dữ liệu thành binary file (file nhị phân), đọc lại dữ liệu từ binary file.

Ưu Đãi Chung

Học sinh, sinh viên giảm 5% học phí.

Trung Tâm Điện Tử Máy Tính - ECC - US
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (08)38321998
Website: http://ttdtmt.com - Email: ttdtmt5@yahoo.com
Trung tâm Điện tử – Máy tính Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại học Quốc gia Tp.HCM hoạt động từ năm 1984 đào tạo nhiều ngành nghề thực tiễn, hiện đại gồm các lớp Kỹ thuật viên (KTV), Chuyên đề (CĐ), Tin học ABC. Dù là sinh viên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp hoặc không trúng tuyển vào các trường này; đã là Kỹ sư, công nhân kỹ thuật; chỉ mới học xong lớp 9; là nam hay nữ... bạn sẽ tìm thấy ở Trung tâm một vài lớp và loại hình phù hợp để có một "Nhất nghệ tinh nhất thân vinh" hay nghề tay trái thêm thu nhập, hoặc để hỗ trợ công việc hiện tại, đi hợp tác lao động... Các lớp và chương trình thường xuyên thay đổi để đáp ứng nhu cầu học tập và tuyển dụng của xã hội ngày càng đa dạng và chuyên sâu. Rất nhiều cơ hội việc làm khi bạn tốt nghiệp (và ngay cả khi bạn còn đang học). Trung tâm liên kết với Trung tâm Dạy nghề Thanh niên - Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, và Công ty TNHH Công Nghệ Tam Đại (TADATEC) để tăng cường trang thiết bị, gắn đào tạo với nghề nghiệp và mở rộng cơ hội việc làm cho học viên.
Đồng bộ tài khoản