Pr Manager

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam

22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Pr Manager

Với cách tiếp cận trên, khóa học PR Manager được ARTI Việt Nam thiết kế nhằm đem lại cho Học viên:
- Kiến thức nghiệp vụ PR, hiểu biết về vai trò của người làm PR để thực hiện chuyên trách công việc thiết lập và quản trị các mối quan hệ bên trong và bên ngoài doanh nghiệp một cách hiệu quả.
- Giúp Học viên biết cách tạo dựng mối quan hệ và cách thức làm việc với giới báo chí, truyền thông.
- Cách tổ chức bộ phận PR, cách quản trị tài chính trong hoạt động PR tại doanh nghiệp, các mối quan hệ giữa PR và quản trị, cách sử dụng công cụ PR trong quản trị.
- Nhận biết được rủi ro và quản trị khủng hoảng, đo lường hiệu quả truyền thông, hoạch định chiến lược PR, tham gia dự báo, định hướng cho việc quảng bá, quảng cáo cho doanh nghiệp. Giúp Học viên vận dụng kiến thức PR trong việc thiết lập và xây dựng hình ảnh, uy tín cá nhân.
- Thông qua việc thực hiện đồ án dựa trên tình huống PR thực tế, Học viên sẽ biết cách lập kế hoạch PR phù hợp mục tiêu của doanh nghiệp, tham gia kế hoạch truyền thông tiếp thị tích hợp, quản trị danh tiếng cho một nhãn hiệu / thương hiệu / doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Khoá học này phù hợp cho tất cả các bạn trẻ, sinh viên ĐH-CĐ và các chuyên viên, quản lý làm việc trong các chuyên ngành quảng cáo, marketing, thương hiệu, PR, Event…

Thời Lượng

- 4 tháng
- TP.Hồ Chí Minh khai giảng trễ hơn 1 tuần

Nội Dung Khóa Học Pr Manager


- Tổng quan marketing & thương hiệu:
+ Tổng quan về Marketing: Khái niệm Marketing; Các trường phái/ quan điểm Marketing; Những vấn đề cơ bản của Marketing
+ Tổng quan thương hiệu: Thương hiệu là gì?; Chức năng và lợi ích của thương hiệu; Phân biệt thương hiệu với một số định nghĩa khác
- Kiến thức & nghiệp vụ chuyên ngành về pr:
+ Tổng quan về PR: Vai trò, chức năng của PR trong tổ chức; Các thuật ngữ PR, hình thức PR; Một số nguyên tắc trong hoạt động PR
+ Luật pháp và đạo đức trong PR: Lý do PR nghiên cứu và thực hành khía cạnh đạo đức và luật; Case study; Tham khảo các quy tắc ứng xử, xây dựng quy tắc cho bạn; Phạm vi cần nghiên cứu và kinh nghiệm; Các thách thức hiện tại đối với PR
+ Các nhóm công chúng trong PR: Cách xác định nhóm công chúng cơ bản của tổ chức; Cách tìm nhóm công chúng mục tiêu của chiến dịch; Nghiên cứu công chúng và dư luận; Xác định kênh với các nhóm công chúng cơ bản; Chọn kênh với công chúng mục tiêu; Nghiên cứu kênh, phương tiện
+ Kỹ năng thiết lập quan hệ với giới truyền thông: Hiểu biết về giới truyền thông; Xây dựng và duy trì mối quan hệ với giới truyền thông
+ Kỹ năng tổ chức hoạt động cho giới truyền thông (họp báo, tài trợ, …)
+ Kỹ năng thiết lập quan hệ với khách hàng: Nghiên cứu khách hàng; Xác định khách hàng mục tiêu, khách hàng tiềm năng, Thiết lập mối quan hệ; Lên kế hoạch
+ Kỹ năng thiết lập quan hệ quan hệ cộng đồng: Xác định đối tượng, nhu cầu, hợp tác với ai; Lên chương trình, thực hiện, theo dõi, đánh giá, Thiết lập mối quan hệ, Kế hoạch truyền thông
+ PR nội bộ: Vai trò, tầm quan trọng của PR nội bộ; Xây dựng kế hoạch PR nội bộ; Các hình thức PR nội bộ; Thảo luận nhóm
+ PR 2.0: Khái niệm PR 2.0; Kênh và chiến lược PR 2.0; PR với Social media và các hoạt động PR trên internet
+ Cách viết trong PR và thực hành (TC báo chí, diễn văn, thư mời, advertorial, editorial): Các dạng viết trong PR; Phân biệt các hình thức viết, Quy trình viết, những vấn đề cần lưu ý khi viết; Thực hành viết; Tổ chức họp báo; Quá trình chuẩn bị, tiến trình và tổ chức họp báo; Thực hành tổ chức họp báo
+ Kỹ năng lập kế hoạch cho một chiến dịch PR: Quy trình lập một kế hoạch; Các khía cạnh cần khai thác trong quá trình hoạch định; Các bước lập kế hoạch
+ Đánh giá và kiểm soát nhà thầu thực hiện công việc PR: Khái quát công ty PR tại Việt Nam và dịch vụ công ty PR; Khi nào cần sử dụng công ty PR?; Tiêu chí chọn công ty PR; Lợi ích/bất lợi khi chọn công ty PR; Đánh giá kết quả đạt được
+ Tài trợ và đánh giá hiệu quả tài trợ: Khái niệm tài trợ và lợi ích truyền thông so với quảng cáo; Các cơ hội tài trợ? Tại sao tài trợ và vì sao từ chối; Mục tiêu hoạt động truyền thông
+ Quản trị và vai trò của PR trong quản trị: Mô hình dùng PR trong hệ thống quản trị; Các nhiệm vụ của PR quản trị
+ Tổ chức và quản lý nhân sự PR: Vai trò, chức năng, trách nhiệm; Cấu trúc các phòng PR và các hoạt động; Nhà quản lý và nhân viên; Phối hợp nhân sự giữa các bộ phận/phòng ban
+ PR tactics :
+ Các nhóm PR đặc thù tại Việt Nam (chính quyền, công nghiệp, nhà cung cấp, đối tác…):
+ Hoạch định chiến lược PR và nghiên cứu, kiểm soát, đánh giá:
+ PR đối với cổ đông/ nhà đầu tư (IR): Hoạch định xử lý mối quan hệ giữa Hội đồng Quản trị-Ban kiểm soát-công ty kiểm toán nội bộ và độc lập; Công cụ
+ PR và quản trị rủi ro:
+ Khủng hoảng và cách xử lý khủng hoảng trong PR :

Ưu Đãi Chung

- SV ĐH - CĐ và Học viên cũ:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký theo nhóm 3 SV trước 30 ngày: giảm 20%
- DN đăng ký từ 3 học viên/ khoá học
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 15%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 10%
- Các đối tượng khác:
+ Đăng ký và đóng học phí trước 30 ngày: giảm 10%
+ Đăng ký và đóng học phí trước 15 ngày: giảm 5%

Viện Nghiên Cứu Và ĐT Quảng Cáo - ARTI Việt Nam
22 Hoàng Diệu, P.12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng đào tạo
Điện thoại: (848)39406830 - 39413051
Website: http://arti.edu.vn - Email: info@arti.edu.vn
Do nhu cầu thiết yếu và cấp thiết của việc đào tạo nhân sự quảng cáo chuyên ngành, đề án thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam được đề trình và được Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động – TBXH trả lời chấp thuận vào năm 2006.
Ngày 15/06/2007, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Quảng cáo Việt Nam (ARTI Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-HH do TS. Đinh Quang Ngữ, nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam (VAA) ký.
Ngày 22/08/2007, ARTI Việt Nam chính thức được Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 177/ ĐK-KHCN.
Viện trưởng là ông Đỗ Kim Dũng, Phó chủ tịch VAA, Chủ tịch Công ty Quảng cáo An Tiêm.
ARTI Việt Nam đã phát triển từ những chương trình đào tạo đơn giản về quảng cáo và các vấn đề có liên quan, và nay đã trở thành tổ chức chuyên nghiệp, phục vụ cho đầy đủ nhu cầu của những người làm công tác quảng cáo truyền thông và xây dựng thương hiệu tại Việt Nam.
Mục tiêu:
“Thực hiện các chương trình nghiên cứu, đào tạo chuyên ngành truyền thông marketing, quảng cáo và sáng tạo có chất lượng quốc tế phù hợp với môi trường văn hóa, kinh doanh Việt Nam”
Sứ mệnh:
“Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành quảng cáo Việt Nam bằng tri thức của ngành quảng cáo thế giới và các giá trị văn hóa Việt ”.
Tầm nhìn:
“Trở thành Học viện Quảng cáo có uy tín và là nơi hội tụ để phát triển ngành công nghiệp quảng cáo Việt Nam”.
Thông điệp:
" Học để làm truyền thông đích thực"
Đồng bộ tài khoản