Quản Lý Dự Án

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training

Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Khóa Học Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án là một môn khoa học ứng dụng mà thành quả nghiên cứu và ứng dụng của nó hiện nay đang được áp dụng vào gần như tất cả mọi lĩnh vực của đời sống kinh doanh hiện đại. Ra đời từ những đòi hỏi bức thiết của nền sản xuất hiện đại những năm đầu thế kỉ, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi các nền kinh tế lớn vào những năm sau Thế chiến thứ II, cho đến nay, ngành khoa học cũng như nghề nghiệp chuyên môn Quản lý Dự án đã có trên nửa thế kỉ phát triển, tích lũy kiến thức của nhiều thế hệ. Bạn sẽ không ngạc nhiên khi nhận thấy ý nghĩa lớn lao của việc làm quen và thực hành môn học này trong công việc cũng như trong hoạch định và quản lý các dự án cá nhân. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:
- Có hiểu biết sâu sắc về các khái niệm cốt lõi của quản lý dự án.
- Có hiểu biết sâu sắc về các quy trình trong quản lý dự án, thể hiện trong các giai đoạn khác nhau của vòng đời dự án.
- Làm quen và ứng dụng các khái niệm và công cụ then chốt của chín khối kiến thức quản lý dự án theo PMBOK (Chuẩn công việc QLDA của PMI, www.pmi.org) vào công việc
- Ứng dụng các kĩ năng, kỹ thuật và công cụ khác nhau vào QLDA
- Có hiểu biết thấu đáo về vấn đề con người trong QLDA và ứng dụng thiết thực vào công việc
- Hình thành nhận thức về vai trò của người quản lý dự án như một người lãnh đạo dự án, dẫn dắt dự án đến thành công, đạt các mục tiêu đã đặt ra.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các nhà quản lý.

Thời Lượng

03 ngày.

Nội Dung Khóa Học Quản Lý Dự Án


- Quản lý Dự án: Bối cảnh dự án và Chín khối kiến thức QLDA theo PMBOK
+ Dự án và quản lý dự án.
+ Vai trò của dự án và quản lý dự án trong tổ chức.
+ Vòng đời của dự án và các đặc tính của từng giai đoạn.
+ Vai trò của người quản lý dự án.
+ Chín khối kiến thức quản lý dự án.
+ Phân tích bối cảnh dự án và quản lý tổng thể.
- Các công việc chủ yếu và công cụ làm việc
+ Quản lý phạm vi công việc trong dự án (Project scope management)
+ Quản lý thời gian trong dự án (Project time management)
+ Quản lý chi phí trong dự án (Project cost management)
+ Quản lý chất lượng trong dự án (Project quality management)
+ Rủi ro và Quản lý rủi ro trong dự án (Risk and project risk management)
+ Xây dựng và duy trì môi trường truyền thông trong dự án (Project communication management)
+ Quản lý mua trong dự án (Procurement management).
- Vấn đề con người trong quản lý dự án
+ Phân tích các bên liên quan và quản lý quan hệ
+ Lãnh đạo dự án.
+ Khuyến khích và tạo ảnh hưởng.
+ Ủy thác công việc.
+ Làm thế nào để đàm phán hiệu quả.
+ Nhìn lại những kĩ năng cốt tủy của người làm công tác quản lý dự án.

Trung Tâm Đào Tạo VDC Training
Tầng 2,3 Tòa nhà số 59 Trần Phú, Quận Hải Âu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trực tiếp tại trung tâm
Điện thoại: 05113840842
Website: http://vdctraining.vn - Email: training@vdc.com.vn
Trung tâm Đào tạo VDC Training là đơn vị thuộc VDC - công ty thành viên tập đoàn VNPT. VDC là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển giao công nghệ. VDC Training đã có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo CNTT đẳng cấp cao. Khởi đầu từ hoạt động đào tạo triển khai lắp đặt, hỗ trợ các dịch vụ Internet, Truyền số liệu, Tin học của VNPT/VDC cho các khách hàng, đại lý, đối tác và các viễn thông tỉnh/thành phố, VDC Training đã thành công trong việc phát triển thành một trung tâm đào tạo CNTT có uy tín hàng đầu ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung, không ngừng khẳng định là một đơn vị đào tạo đẳng cấp chuyên nghiệp, mang đến các chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế cũng như đáp ứng tốt các chương trình đào tạo theo yêu cầu của các tổ chức lớn, cung cấp nhiều khóa học khác nhau nhằm giúp học viên nâng cao kỹ năng làm việc cũng như mang lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức của họ. Tính đến thời điểm hiện nay, VDC Training là đối tác đào tạo ủy quyền chính thức của Cisco, CompTIA, Pearson VUE, Prometric tại Việt Nam và cũng là thành viên mạng lưới đối tác Microsoft.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản