Quản Lý Văn Hoá

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Văn Hoá

Chuyên đào tạo sinh viên trở thành cán bộ quản lý văn hoá có trình độ chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý văn hoá có đủ kiến thức và tự tin để làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, thông tin truyền thông của các tỉnh, huyện, xã, các trường học, các câu lạc bộ, nhà văn hoá hoặc làm công việc khác có liên quan đến hoạt động văn hoá, du lịch, truyền thông báo chí.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản lý văn hóa.

Thời Lượng

Theo chương trình học của nhà trường.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Văn Hoá


Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ quản lý văn hoá có trình độ, có năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin; có khả năng tổ chức, hướng dẫn, điều hành, duy trì các chương trình, các hoạt động văn hoá quần chúng: quản lý lễ hội, di tích lịch sử, di sản văn hoá, thị trường dịch vụ văn hoá; dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp; quản lý thiết chế văn hoá, hoạt động văn hoá thông tin cơ sở; công tác thông tin truyền thông.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản