Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt. Có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành được đạo tạo. Nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết về tổ chức sản xuất kinh doanh để khai thác được nguồn lực hợp lý, tối đa; Quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước một cách có hệ thống, đặc biệt là kiến thức về quản trị kinh doanh, tổ chức sản xuất kinh doanh, biết đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng nguồn vật tư, nguồn lao động, tiền vốn; Có khả năng tham gia nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổ chức kinh doanh có hiệu quả cao.

Đối Tượng Tham Gia

Đối tượng tuyển sinh: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Kinh Doanh


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 105 tín chỉ, chưa kể phần nội dung Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.
- Marketing căn bản
- Nguyên lý kế toán
- Tài chính tiền tệ
- Quản lý chất lượng
- Hệ thống thông tin quản lý
- Thống kê doanh nghiệp
- Kế toán tài chính
- Kiến thức chuyên ngành
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị sản xuất
- Quản trị tài chính DN
- Quản trị nhân lực
- Đạo đức KD và văn hoá DN

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản