Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM

146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Khóa học Quản Trị Nguồn Nhân Lực nhằm cung cấp cho học viên các kỹ năng, kiến thức cần có của 1 cán bộ quản trị nguồn nhân lực, giúp học viên xác định được vai trò của người quản trị và các hoạt động trong việc quản trị nguồn nhân lực.

Đối Tượng Tham Gia

Khóa học được thiết kế cho các cán bộ quản lý

Thời Lượng

1 ngày

Nội Dung Khóa Học Quản Trị Nguồn Nhân Lực


Nội dung chính của khóa học này được đề xuất như sau:
- Dẫn nhập về QTNNL
+ Mục đích của QT NNL
+ Các kỹ năng, kiến thức cần có của cán bộ quản trị nguồn nhân lực
+ Những khó khăn và thách thức của QTNNL trong các doanh nghiệp VN hiện tại
- 4 vai trò của cán bộ QTNNL
+ Cộng sự chiến lược
+ Chuyên gia quản lý
+ Đại diện nhân viên
+ Tác nhân của thay đổi
+ Phân tích – Thảo luận
- Các hoạt động cụ thể của quản trị nguồn nhân lực
+ Thiết kế tổ chức (Organisation design)
+ Phân tích công việc (Job analysis)
+ Hoạch định nguồn nhân lực (Human resourse planning)
+ Tuyển dụng nhân sự (Employee recruitment & selection)
+ Đánh giá kết quả công việc (performance appraisal)
+ Phát triển nguồn nhân lực (Human resource development)
+ Xây dựng tiêu chuẩn năng lực (Compentency develoment)
+ Hoạch định và phát triển nghề nghiệp (Career Planning & development)
+ Lương thưởng và phúc lợi (Compensation & Benefits)
+ Quan hệ nhân sự (Employee relation or Industrial relation)
+ Sức khoẻ, an toàn và môi trường (Health, safety, environment programs)
+ Chính sách nhân sự (HR Policies)
- Tổng kết
+ Thảo luận và rút kinh nghiệm cuối chuyên đề

Viện Đào Tạo Quốc Tế - IEI - Đại Học Quốc Gia TP.HCM
146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Viện Đào Tạo Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia
Điện thoại: 0839118311
Website: http://www.iei.edu.vn -
Nằm trong chiến lược phát triển dài hạn nhằm thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa giáo dục, Viện Đào tạo Quốc tế (IEI) đã được ĐHQG-HCM thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 trung tâm trực thuộc là Trung tâm Đào tạo Quốc tế CIE, Trung tâm ngoại ngữ FLC, và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển nguồn nhân lực CHRD. Trong suốt thời gian hoạt động gần 20 năm, bản thân mỗi đơn vị tiền thân của IEI đã xây dựng được uy tín cao trong xã hội về môi trường giáo dục chất lượng quốc tế. Do đó, sự hợp nhất tạo thế và lực đưa IEI lên tầm cao mới, khẳng định vị trí là cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín hàng đầu trong cả nước. Với tiêu chí “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai”, IEI cam kết đặt sinh viên lên vị trí hàng đầu trong mọi hoạt động, hướng đến phát triển toàn diện cho sinh viên cả về trí lực, thể lực và đạo đức nhằm cung cấp nguồn nhân lực có khả năng đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Với những kinh nghiệm tích lũy được cùng niềm tin mà xã hội và bạn bè quốc tế dành cho, bản thân mỗi cán bộ-viên chức của Viện luôn cam kết cống hiến sức sáng tạo và nhiệt huyết để cùng vững tiến trên chặng đường trước mắt nhằm phát triển các chương trình đào tạo phù hợp cho nhiều đối tượng học viên, mang đến diện mạo mới cho nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Đồng bộ tài khoản