Tài Chính Doanh Nghiệp (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp

Đào tạo cử nhân Tài chính - Ngân hàng có kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành Tài chính - Ngân hàng. Có phẩm chất chính trị, có kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp để làm việc có hiệu quả về lĩnh vực tài chính ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Doanh Nghiệp


Khối lượng kiến thức toàn khoá: 125 tín chỉ (chưa kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng).
- Kinh tế chính trị (các chuyên đề)
- Lô gic học đại cương
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Nguyên lý thống kê
- Nguyên lý kế toán
- Luật kinh tế
- Tài chính tiền tệ 1
- Tài chính tiền tệ 2
- Kinh tế lượng
- Kinh tế đầu tư
- Quản trị doanh nghiệp
- Marketing căn bản.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản