Tài Chính Ngân Hàng

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng được xây dựng theo hướng tổng quát, giúp người học có được nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn, phù hợp với nhiều loại hình công việc hơn trong các tổ chức kinh tế - tài chính khác nhau. Hai lĩnh vực chuyên sâu mà chuyên ngành hướng đến là các nghiệp vụ trong hoạt động ngân hàng và các hoạt động trên thị trường tài chính.
Mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo cử nhân ngành tài chính - ngân hàng có phẩm chất chính trị, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, những kiến thức chuyên sâu về ngành và chuyên ngành. Trên cơ sở đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng nhu cầu nhân sự trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi ngày càng cao.
- Đồng thời giúp sinh viên phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự phát triển, nghiên cứu độc lập cũng như khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức kinh tế - tài chính công ty hiện đại, về tiền tệ - ngân hàng, hiểu biết về các hoạt động tài chính trong một công ty, của một ngân hàng thương mại, thông qua việc nắm vững các kiến thức về: phân tích - hoạch định và dự toán tài chính, thực hiện quản trị hệ thống ngân sách của công ty, phân tích - đánh giá hiệu quả và rủi ro của một dự án đầu tư, xây dựng cơ cấu vốn tối ưu, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, kinh doanh chứng khoán...
- Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư, công ty tài chính... hoặc làm việc tại các bộ phận tài chính - kế toán trong các công ty sản xuất kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh tốt nghiệp Phổ thông Trung học có sở thích làm việc tại các ngân hàng thương mại, hay muốn thử thách tham gia vào thị trường tài chính năng động và còn non trẻ của Việt nam
- Những người lao động có định hướng thay đổi nghề nghiệp hiện tại sang lĩnh vực ngân hàng và thị trường tài chính
- Những người lao động đang làm việc tại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân,… muốn cải thiện và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển ngày càng cao của tổ chức

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


Khối lượng kiến thức toàn khóa là 131 tín chỉ, không bao gồm giáo dục thể chất (5 tín chỉ) và giáo dục quốc phòng (7 tín chỉ )
- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Khoa học xã hội
+ Ngoại ngữ
+ Toán - Tin học
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành
+ Kiến Thức Ngành và chuyên sâu
+ Các môn học bắt buộc
+ Các môn học tự chọn
- Kiến Thức Bổ Trợ
- Thực tập TN và khóa luận TN.

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản