Tài Chính Ngân Hàng - Hệ Đại Học

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Hệ thống tài chính quốc tế đi đầu trong việc thay đổi sâu rộng cùng với sự phát triển kinh tế toàn cầu. Chương trình Tài Chính - Ngân Hàng cung cấp kiến thức tổng quan và thực tiễn chuyên sâu về các dịch vụ tài chính, kỹ năng về dự đoán các nhu cầu tài chính, xem xét các xu hướng đầu tư quốc tế, các tác động về lãi suất và hiệu quả tài chính của công ty, tất cả nhằm trang bị cho sinh viên sự thích ứng và hòa nhập vào môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng của thế kỷ 21. Sinh viên sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có đủ khả năng chuyên môn làm việc cho các tổ chức tài chính như ngân hàng, các công ty tín dụng, công ty bảo hiểm, công ty dịch vụ tài chính tiêu dùng, công ty chứng khoán, và quỹ đầu tư.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Các môn giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên ngành
+ Tài chính quốc tế
+ Thị trường chứng khoán
+ Quản trị tài chính
+ Thanh toán quốc tế
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Thẩm định tín dụng
+ Kế toán ngân hàng
+ Quản trị ngân hàng thương mại
+ Kinh doanh ngoại hối
+ Hệ thống thông tin ngân hàng
+ Ngân hàng trung ương
+ Tài chính cá nhân
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư
+ Mô hình tài chính
+ Quản trị rủi ro tài chính
+ Phân tích và đầu tư chứng khoán
+ Luật kinh doanh chứng khoán
+ Quản lý danh mục đầu tư
+ Thị trường tài chính phái sinh
+ Mô phỏng giao dịch chứng khoán

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản