Tài Chính Và Kế Toán ( Bậc Đại Học)

Trường Đại học Việt Đức - VGU

KP 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Và Kế Toán

Điểm đặc biệt của chương trình này là sự kết hợp giữa kinh tế và quản trị học. Nhờ thế mà chương trình cung cấp cho sinh viên một cơ sở vững chắc để có thể chuyển tiếp lên nhiều chương trình bậc cao học khác.Chương trình cung cấp kiến thức về chiều rộng cũng như sự gắn kết giữa kinh tế và quản trị học. Vì thế sinh viên tránh được việc đi vào một ngành hẹp ở giai đoạn quá sớm. Thay vì vậy, sinh viên được cung cấp các kiến thức và kỹ năng vững chắc cần thiết cho sự nghiệp lâu dài của mình. Mục tiêu đầu tiên của chương trình là chuẩn bị cho sinh viên bước vào thế giới việc làm chuyên nghiệp. Mục tiêu này được bảo đảm bằng một cấu trúc chương trình chặt chẽ, đòi hỏi cao cũng như bằng cách giảng dạy với những nhóm sinh viên nhỏ được hướng dẫn chu đáo.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Tài chính kế toán.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Và Kế Toán


- Năm đầu là Năm Đại Cương và đó là năm bắt buộc với tất cả các chương trình bậc đại học ở ĐH Việt-Đức. Mục tiêu của năm này là tăng cường năng lực của sinh viên về ngôn ngữ, các kiến thức chuẩn bị cho ngành học chính và phương pháp luận.
- Trong năm thứ hai, sinh viên sẽ được trang bị kỹ năng và phương pháp luận căn bản trong ngành học và có được khái quát về kinh tế và quản trị học.
- Trong năm thứ ba, sinh viên sẽ đi sâu vào các môn học thuộc ngành kinh tế và quản trị học. Chương trình trong năm thứ ba bao gồm các môn học đã trở thành tiêu chuẩn trên thế giới. Trong năm này, sinh viên cũng bắt đầu tiếp cận với các môn học thuộc chuyên ngành tài chính.
- Trong năm thứ tư, sinh viên tiếp tục đi sâu vào chuyên ngành về tài chính với những mô-đun môn học tập trung về tài chính, kế toán và kiểm toán.

Trường Đại học Việt Đức - VGU
KP 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: 84(0)837251901
Website: http://www.vgu.edu.vn -
Trường Đại học Việt-Đức (VGU) là trường công lập của Việt Nam có cơ cấu đào tạo và quản lý theo mô hình của đại học Đức đã chính thức khai giảng khóa đầu tiên vào ngày 10 tháng 9 năm 2008 tại Tp. Hồ Chí Minh. Trường hợp tác chặt chẽ với các trường đại học danh tiếng ở Đức, những trường đã liên kết với nhau thành lập Hiệp hội các trường đại học hỗ trợ VGU từ tháng 2 năm 2009, cùng chung sức thiết kế, xây dựng và triển khai một chương trình đào tạo đa dạng cho các bậc đại học, cao học và nghiên cứu sinh trong những năm tới. Cùng với sự đầu tư của chính phủ Việt Nam, việc xây dựng VGU cũng nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang và chính phủ bang Hessen với nguồn ngân sách đáng kể cũng như từ Tổ chức DAAD.
Đồng bộ tài khoản