Thấu Hiểu Tâm Lý Khách Hàng Mục Tiêu

Trung Tâm ĐT Và Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý Hồn Việt

55 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Thấu Hiểu Tâm Lý Khách Hàng Mục Tiêu

Khóa học giúp học viên trang bị phương pháp xác định khách hàng mục tiêu có cơ sở khoa học tâm lý và những giá trị thấu hiểu chân dung tâm lý khách hàng mục tiêu. Giúp người học thấu hiểu những yếu tố tâm lý tác động đến nhận thức và hành vi tiêu dùng của khách hàng. Thay đổi nhận thức, hình thành lối tiếp cận khách hàng mục tiêu hiệu quả trong từng chiến lược sales - marketing.

Đối Tượng Tham Gia

Chương trình được thiết kế dành cho giám đốc, trưởng phòng sales - marketing, trưởng nhóm bán hàng, những người làm việc trong lĩnh vực sales - marketing.

Thời Lượng

4 buổi (150 phút/buổi)

Nội Dung Khóa Học Thấu Hiểu Tâm Lý Khách Hàng Mục Tiêu


Nội dung chương trình:
- Phần 1: Nhận diện và thấu hiểu tâm lý khách hàng mục tiêu
+ Thấu hiểu 3 bản chất tâm lý cốt lõi của con người để hoạch định chiến lược
+ Nhận diện các kiểu người và đặc trưng tâm lý của từng kiểu người
+ Lựa chọn cách đáp ứng với từng kiểu khách hàng
+ Các tiêu chí để lựa chọn khách hàng mục tiêu
+ Các cách tiếp cận để thấu hiểu khách hàng mục tiêu
+ Tiếp cận nhận thức
+ Tiếp cận hành vi
+ Tiếp cận nhu cầu
+ Tiếp cận phân tâm
- Phần 2: Chiếm lĩnh nhận thức và điều khiển hành vi mua hàng của khách hàng mục tiêu
+ Niềm tin là chọn lựa số 1 của khách hàng trên thương trường cạnh tranh
+ 6 nấc thang tâm lý trong tiến trình xây dựng niềm tin nơi khách hàng mục tiêu
+ Chiến lược chinh phục niềm tin khách hàng mục tiêu
+ Những cơ sở tâm lý quan trọng tạo định hướng khác biệt trong chiến lược sales và marketing
- Phần 3: Nghệ thuật tâm lý trong chăm sóc khách hàng
+ Tại sao khách hàng rời bỏ chúng ta?
+ Nghệ thuật đối thoại với khách hàng mục tiêu:
+ Cở sở tâm lý của thông điệp cốt lõi chuyển tải đến khách hàng mục tiêu
+ Chinh phục cảm xúc nơi khách hàng mục tiêu
+ Khám phá nhu cầu thứ cấp (động cơ mua hàng) của khách hàng mục tiêu
+ Nghệ thuật đối phó với khước từ và phản bác của khách hàng
+ Một số kỹ năng tâm lý hỗ trợ cho công việc sales - marketing
+ Quản lý cảm xúc bằng nhận thức tích cực
+ Chấp nhận sự khác biệt nơi người khác
- Phần 4: Thực hành phân tích tâm lý khách hàng mục tiêu (thực hiện đan xen trong suốt quá trình học)

Trung Tâm ĐT Và Ứng Dụng Khoa Học Tâm Lý Hồn Việt
55 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Trung Tâm Đào Tạo Và Ứng Dụng Khoa Học T
Điện thoại: 0835178880
Website: http://www.honviet.com.vn - Email: chamsoctinhthan@honviet.com.vn
"Vì tâm hồn Việt" là sứ mạng chung mà những người sáng lập Hồn Việt - Vietnam Insight muốn tạo dựng để mọi người cùng đồng hành, với kỳ vọng khai phá những tiềm ẩn của sức mạnh tinh thần người Việt. Trong xu thế cạnh tranh, hội nhập. Xã hội công nghiệp giúp con người tạo ra nhiều giá trị vật chất hơn, nhưng lại đưa con người đối mặt với nhiều bức xúc, âu lo... niềm cô đơn trong tâm hồn của con người thời đại, nỗi trăn trở của những tâm hồn khát khao đi tìm một ý nghĩa cho đời mình - thao thức triền miên đó tác động trực tiếp đến đời sống tâm hồn, đến sự tận hưởng giá trị vật chất đã tạo dựng nên. Chăm sóc tốt đời sống tâm hồn sẽ giúp mỗi người cảm nhận tốt hơn giá trị cuộc sống. Với tôn chỉ "Vì tâm hồn Việt", Công ty ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt - Vietnam Insight tiên phong chăm sóc tinh thần cho cá nhân và tổ chức thông qua các hoạt động khoa học “Đo lường các tố chất tâm lý bằng những bài test định chuẩn,” cung cấp các “Profile tâm lý cá nhân” - đây là cơ sở quan trọng để hiểu mình, giải tỏa những thái độ tiêu cực, xây dựng thái độ nhận thức tích cực . Chăm sóc tinh thần còn hướng tới việc chăm lo đời sống tinh thần ở nhiều khía cạnh cuộc sống theo từng giai đoạn cuộc đời... với hy vọng làm cân bằng đời sống tâm lý cá nhân và tạo dựng được bầu không khí tâm lý tích cực trong nội bộ các tổ chức, doanh nghiệp...Đến với Hồn Việt mỗi người sẽ có thêm niềm vui trong sự khám phá những giá trị thú vị của tâm hồn người Việt.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản