Tiếng Anh Biên Phiên Dịch - Hệ Đại Học

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU

97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Biên Phiên Dịch

Chương trình đào tạo những cử nhân Tiếng Anh Phiên Dịch có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khỏe tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Anh văn có năng lực làm việc tại các cơ quan ngoại giao, các công ty liên doanh về giao dịch thương mại, kế toán, du lịch, theo học các chương trình thạc sĩ Anh văn trong nước và quốc tế. Chương trình đào tạo nhằm cung cấp kiến thức về lý thuyết tiếng Anh, văn hóa, văn học của các nước sử dụng tiếng Anh như Anh, Mỹ, kiến thức chuyên ngành nền tảng, và nâng cao về biên dịch, phiên dịch để ứng dụng trong công tác chuyên môn và hội nhập xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Biên Phiên Dịch


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Ngữ pháp
+ Nghe - Nói - Đọc - Viết
+ Luyện dịch
+ Phát âm Anh - Mỹ
+ Ngữ âm – Âm vị học
+ Cú pháp – Hình thái học
+ Văn hóa Anh - Mỹ
+ Biên dịch thương mại
+ Phiên dịch thương mại
+ Biên dịch du lịch
+ Biên - Phiên dịch văn phòng
+ Anh ngữ du lịch
+ Anh ngữ kinh doanh
+ Anh ngữ nhân dụng
+ Anh ngữ văn phòng
+ Anh ngữ kế toán
+ Giao tiếp liên văn hóa

Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh - OU
97 Võ Văn Tần , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)39300210
Website: http://www.ou.edu.vn - Email: ou@ou.edu.vn
Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh thành lập được 19 năm và trải qua các giai đoạn phát triển. Ngày 15/06/1990 bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ra quyết định số 451/TCCB về việc thành lập viện đào tạo mở rộng trực thuộc trường Cán Bộ Quản Lý Đại học - THCN Và Dạy nghề, là tiền thân của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh ngày nay. Ngày 26/07/1993 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 389/QĐ/TTG về việc thành lập Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở của Viện đào tạo mở rộng. Đến ngày 22/06/2006 thủ tướng chính phủ ra quyết định số 146/2000/QĐ - TTg về việc chuyển loại hình trường đại học, cao đẳng bán công, Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh được chuyển sang trường công lập và có tên gọi mới là Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh.
Sứ mạng chính của Trường Đai Học Mở TP.Hồ Chí Minh là góp phần thúc đẩy xã hội học tập phát triển thông qua việc truyền tải tri thức bằng các phương thức linh hoạt và thuận tiện nhất cho người học. Với tầm nhìn: Trường phấn đấu đến năm 2023 trở thành trường đại học công lập đa ngành hàng đầu ở Việt Nam với định hướng ứng dụng, phổ cập kiến thức và phục vụ cộng đồng; trong đó hoạt động đào tạo từ xa phát triển ngang tầm khu vực.
Đồng bộ tài khoản