Tiếng Anh Chuẩn B1 Của Châu Âu

,

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Chuẩn B1

Chương trình tiếng Anh chuẩn B1 – Châu Âu được thiết kế với các mục tiêu cụ thể như sau:
- Ôn tập và củng cố các kỹ năng tiếng Anh; nâng cao kỹ năng nghe, viết và rèn luyện phát âm để có thể giao tiếp chính xác, lưu loát, tự tin và hiệu quả, nâng cao khả năng chuyên môn cũng như ứng dụng lại được trong công việc.
- Giúp học viên mở rộng và nâng cao những kỹ năng tiếng Anh khác như: nghe - nói trong giao tiếp trong các buổi họp, viết tiếng Anh trong báo cáo khoa học, hội thảo - hội nghị, kỹ năng thảo luận nhóm và thuyết trình, kỹ năng đọc và viết học thuật (phục vụ cho việc viết các bài báo khoa học, đề cương, đơn xin học bổng bằng tiếng Anh), kỹ năng ghi chép thông tin (note - taking)
- Hỗ trợ học viên thường xuyên tiếp cận được thông tin khoa học kỹ thuật mới trên thế giới, mở rộng tầm nhìn và hiểu biết về những lĩnh vực chuyên môn liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh, sinh viên có nhu cầu nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh
- Sinh viên và các cá nhân đang học tập và làm việc trong các trường học, cơ quan và tổ chức của Việt Nam, nước ngoài.

Thời Lượng

Thời lượng: 360 tiết. Thời gian học: Các tối Thứ Hai, Tư, Sáu - Thứ Ba, Năm, Bảy - Thứ Bảy, Chủ Nhật

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Chuẩn B1


- Phát triển các kỹ năng thuyết trình, nói chuyện điện thoại, Tiếng Anh công sở
- Bổ sung từ vựng thông qua các bài đọc chuyên đề, bài viết chuyên đề


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản