Tiếng Anh Giao Tiếp

,

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp được thiết kế với các mục tiêu cụ thể như sau:
- Tăng cường khả năng Nghe, Nói trong giao tiếp hàng ngày
- Học cách phát âm chuẩn, phản xạ nhanh và tự tin trong giao tiếp
- Củng cố vốn ngữ pháp và từ vựng theo những chủ đề sát thực với môi trường giao tiếp
- Tạo điều kiện cho học viên thực hành kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh với người bản ngữ
- Tăng cường hiểu biết về văn hóa, phong tục, tập quán của quốc gia nói tiếng Anh

Đối Tượng Tham Gia

- Học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu nâng cao các kỹ năng Tiếng Anh
- Học sinh từ cấp II trở lên, Sinh viên và các cá nhân đang học tập và làm việc trong các trường học, cơ quan và tổ chức của Việt Nam, nước ngoài.

Thời Lượng

Thời lượng: mỗi cấp độ 80 tiết, 4 tiết/buổi

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp


Chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp được chia làm 4 cấp độ:
- EFC A (Beginning)
- EFC B (Elementary)
- EFC C (Pre-Intermediate)
- EFC D (Advance)


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản