Tiếng Anh Giao Tiếp Nơi Công Sở

Trung Tâm Đào Tạo Ngắn Hạn Và Tư Vấn ISCSC

Nhà G7 và G8, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nơi Công Sở

Sau chương trình Tiếng Anh Giao Tiếp Nơi Công Sở, học viên có thể:
- Cải thiện kĩ năng tiếng Anh, đặc biệt là khả năng nghe và nói
- Tự tin trong các công việc có yếu tố nước ngoài ( giao tiếp với người nước ngoài, đàm phán…)
- Tạo dựng lợi thế cạnh tranh về mặt ngoại ngữ
- Phát triển nhiều cơ hội trong công việc
- Tạo tiền đề vững chắc cho những bước thăng tiến sau này trong sự nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

- Người đang đi làm
- Sinh viên sắp ra trường. mới ra trường hoặc vừa mới đi làm
- Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo nhân viên về kĩ năng ngoại ngữ chuyên ngành

Thời Lượng

192 giờ.

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Giao Tiếp Nơi Công Sở


- Elementary
+ Job and study
+ Work and leisure activities
+ Problems where you live
+ Travel
+ Food and entertaining- Dinning etiquette
+ Sales – Buying a product
- Pre – Intermediate
+ Careers
+ Selling online- shopping online
+ Companies- Types of companies
+ Great ideas
+ Stress- Causes and gender-related qualities, rank stressfull jobs
+ Entertaining- corporate entertaining
- Intermediate
+ Cultures- important of cultural awareness in business
+ Human resources – job interviews
+ International markets – development of international markets
+ Ethics- question of ethic at work
+ Leadership- qualities of good leadership
Competition- how competive you are
- Advanced
+ Finance and Banking- Change in international banking
+ Consultants- choosing and managing consultants
+ Strategy- Strategy and successful imitators
+ Doing business online- success and failures in e-business
+ New business - everywoman - helping women start their own

Trung Tâm Đào Tạo Ngắn Hạn Và Tư Vấn ISCSC
Nhà G7 và G8, 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Nguyễn Thị Phương Thảo
Điện thoại: 0437450153 - 0989991313
Website: http://iscsc.vn - Email: ntpthao@isvnu.vn
Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Tư vấn ISCSC trực thuộc Khoa Quốc Tế - ĐHQGHN. Các hoạt động chính của ISCSC tập trung 5 mảng hoạt động chủ yếu sau:
- Chương trình ngắn hạn cho các nghiệp vụ kinh tế: Ngân hàng- tài chính- bảo hiểm; kế toán, kiểm toán, quản trị, hệ thống thông tin tin học và đổi mới.
- Chương trình ngắn hạn cho các kỹ năng mềm: Nói chuyện trước công chúng, giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo và ra quyết định, kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm, tiếng Anh chuyên ngành.
- Hoạt động hội thảo chuyên đề: Hội thảo theo các chuyên đề cụ thể trong các lĩnh vực hoạt động của ngắn hạn bao gồm các hội thảo nghiên cứu và hội thảo nghiệp vụ chuyên ngành
- Dự án nghiên cứu và tư vấn quản trị: Hoạt động nghiên cứu và tư vấn quản trị theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, theo các dự án quốc tế và của Việt nam
- Hoạt động vì cộng đồng: Giới thiệu sách, tăng kỹ năng sống cho sinh viên, ngày hội việc làm và thực tập, phát triển các cơ hội gặp gỡ giữa doanh nghiệp và nhà trường, sinh viên và ngược lại, phát triển các dự án nghiên cứu sinh viên.
Trung tâm đang hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tổ chức uy tín và chất lượng cung cấp các dịch vụ đào tạo ngắn hạn và tư vấn của Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản