Tiếng Anh Trong Thương Mại Quốc tế

,

Giới Thiệu Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại

Khóa học Tiếng Anh Trong Thương Mại Quốc tế đào tạo nhằm mục tiêu trang bị cho học viên những thuật ngữ, kiến thức chuyên môn bằng tiếng Anh về thư tín thương mại để sau khi hoàn thành chuyên đề học viên có thể tự soạn thảo các dạng thư tín thương mại thông thường bằng tiếng Anh phù hợp với các nguồn luật và giảm thiểu được rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh. Sau khi tham dự chuyên đề, học viên phải có được những kiến thức và kỹ năng sau:
- Nắm bắt các khía cạnh pháp lý của hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh, đặc biệt là Luật thương mại Việt Nam, Công ước Viên 1980 về mua bán hàng hóa quốc tế, INCOTERMS 2010 và UCP 600
- Hiểu rõ bản chất và soạn thảo được các văn bản thư tín như: hỏi hàng, chào hàng cố định, chào hàng tự do, báo giá, hoàn giá, khiếu nại và bồi thường,…
- Đảm bảo kiến thức và sử dụng ngôn ngữ linh hoạt để soạn thảo các dạng thư tín thương mại bằng tiếng Anh một cách chặt chẽ, hợp pháp nhằm giảm thiểu rủi ro, tranh chấp có thể phát sinh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định của khóa học Tiếng Anh Trong Thương Mại Quốc tế

Thời Lượng

Thời lượng: 13 buổi. Thời gian: 18h00 - 20h30 các ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

Nội Dung Khóa Học Tiếng Anh Thương Mại


- Thư tín thương mại
+ Những nguyên tắc ngôn ngữ dùng trong thư tín thương mại và Incoterms
+ Những mẫu chuẩn được dùng trong thư tín thương mại
+ Thư hỏi hàng: chuẩn mực quốc tế, các ý chính và nguyên tắc trình bày
+ Thư phản hồi thư hỏi hàng: chuẩn mực quốc tế, các ý chính và nguyên tắc trình bày
+ Thư đặt hàng: thông tin đặt hàng, danh mục, chuẩn mực và nguyên tắc trình bày
+ Thư xác nhận đặt hàng: thông tin ưu đãi, giao hàng, vận chuyển, bảo hiểm
+ Thư khiếu nại: báo cáo hiện trạng, khiếu nại, yêu cầu bồi thường
- Hợp đồng thương mại
+ Những nguyên tắc ngôn ngữ và chuẩn mực áp dụng trong việc soạn thảo hợp đồng thương mại bằng tiếng Anh, nội dung và phong cách trình bày tiêu chuẩn các điều khoản và điều kiện thường sử dụng
+ Hướng dẫn soạn thảo phân tích dịch thuật và chỉnh sửa các loại hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng thương mại
+ Những lỗi thường gặp và hướng giải quyết, khắc phục


,
Người liên hệ:
Điện thoại:

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản