Tin Học Cho Doanh Nghiệp

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney

160 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tin Học Cho Doanh Nghiệp

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, việc sử dụng thành thạo các kỹ năng mạng, máy tính trong doanh nghiệp là rất cần thiết. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney tổ chức chương trình đào tạo: “Tin học cho doanh nghiệp”. Chương trình này cung cấp những kiến thức từ nền tảng về máy tính đến những kiến thức nâng cao và những kiến thức theo yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, chương trình được thiết kế mang tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp giúp học viên nhanh chóng nắm bắt được những tiện ích của công nghệ, hỗ trợ đắc lực vào giải quyết các công việc hàng ngày. Khóa học nhằm trang bị cho doanh nghiệp những kỹ năng cơ bản và nâng cao trình độ xử lý văn bản, xây dựng các mẫu bảng biểu, biểu mẫu báo cáo, ứng dụng các hàm tính toán trong việc xử lý số liệu và xây dựng chương trình giới thiệu sản phẩm (trong doanh nghiệp) hay xây dựng được bài giảng điện tử (trong các trường học).

Đối Tượng Tham Gia

- Lãnh đạo các doanh nghiệp.
- Cán bộ công nhân viên chức.
- Giáo viên các trường.
- Nhân viên văn phòng.

Thời Lượng

Các chương trình đào tạo có thời lượng từ 1 – 3 tháng (tuần học 3 buổi) và cũng có thể thay đổi theo nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp, từng đơn vị.

Nội Dung Khóa Học Tin Học Cho Doanh Nghiệp


- Quản lý dữ liệu với Windows.
- Soạn thảo văn bản với Microsoft Office Word.
- Kỹ thuật soạn thảo văn bản QPPL và VBHC thông thường.
- Quản lý số liệu kế toán và quản lý học sinh với Microsoft Office Excel.
- Soạn giáo án điện tử với Microsoft Office PowerPoint.
- Khai thác mạng Internet và thư điện tử (Email)
- Tạo ảnh động với Flash.
- Cài đặt Windows và các ứng dụng.
- Quản trị phần cứng và mạng cơ bản.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney
160 Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Ngoại Ngữ Và Tin Học Sydney
Điện thoại: 0433523551
Website: http://www.sydney.edu.vn - Email: sydneyhadong3@vnn.vn
Trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney được thành lập theo quyết định số 1168/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 6 năm 2001 của giám đốc sở giáo dục và đào tạo Hà Tây. Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ là mở các lớp, các khóa đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học ở mọi cấp độ cho các đối tượng có nhu cầu: học sinh, sinh viên, và CBCNV theo hướng dẫn quy định của nhà nước và cơ quan có thẩm quyền. Tổ chức các hình thức tập huấn, trao đổi về nội dung, phương pháp, kinh nghiệm giảng dạy và học tập tin học ngoại ngữ. Quan hệ và hợp tác với các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ tin học, câu lạc bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan tới hoạt động của trung tâm để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự hợp tác, sự giúp đỡ thực hiện nhiệm vụ của trung tâm có hiệu quả. Quá trình hình thành và phát triển liên tục 13 năm qua, ngày nay trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney ngày càng khẳng định và vững bước trên con đường phát triển, góp phần cải thiện, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ và công nghệ thông tin cho học viên. Cho đến nay, trung tâm ngoại ngữ và tin học Sydney được mọi người biết đến và đánh giá là Trung tâm có bề dày kinh nghiệm nhất vì đã trải qua nhiều năm tháng rèn luyện, trung tâm có chất lượng nhất, lớn nhất và cũng là duy nhất trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin tại Hà Nội.

ERROR:searchd error: SphinxAPI client too old; upgrade it
Đồng bộ tài khoản