Tin Học Ứng Dụng

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tin Học Ứng Dụng

Công nghệ thông tin luôn là lĩnh vực quan trọng, làm thay đổi, cải thiện và nâng cao đời sống xã hội. Ngành tin học ứng dụng chuyên đào tạo sinh viên có kiến thức về hệ điều hành, cấu trúc máy tính, một số ngôn ngữ lập trình cơ bản, ứng dụng. Tốt nghiệp ngành Tin học, sinh viên có đủ năng lực, tự tin làm cán bộ phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin tại.

Đối Tượng Tham Gia

Theo tiêu chí của trường đưa ra.

Thời Lượng

Theo yêu cầu đào tạo của chương trình Tin Học Ứng Dụng.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tin Học Ứng Dụng


Đào tạo sinh viên có kiến thức về hệ điều hành, cấu trúc máy tính, một số ngôn ngữ lập trình cơ bản; có khả năng thiết kế một số chương trình ứng dụng; kiến thức chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng; lập trình hướng dẫn đối tượng quản lý văn bản, văn thư, lưu trữ bằng phần mềm vi tính; đồ hoạ ứng dụng; cài đặt, quản trị, bảo trì, thiết kế mạng; thiết kế và quản lý website.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản