Bộ Môn Anh

Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMIU

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Bộ môn Anh

Khóa học Bộ Môn Anh đảm bảo cho tất cả sinh viên đang theo học tại trường Đại học Quốc tế - Đại hoc Quốc gia TP HCM, Học được các chương trình tiếng Anh tốt nhất để cạnh tranh thành công trong môi trường học tập và thế giới doanh nghiệp trong tương lai. Với một năm học tại Bộ môn Anh, sinh viên sẽ học tiếng Anh lưu loát, đầy đủ để có thể chủ động trong học tập, nghiên cứu tại trường Đại học quốc tế hoặc tại bất kỳ trường quốc tế trên thế giới. Nghiên cứu của Bô môn Anh tập trung vào việc phát triển và thực hiện các phương pháp giảng dạy mới để tăng tính hiệu quả học tập của sinh viên trong các khóa học giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mục tiêu của Bô môn Anh là đảm bảo cho các sinh viên đạt được năng lực và độ lưu loát tiếng Anh trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Bộ môn Anh


Các lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn Anh bao gồm:
- Văn bản tiếng Anh học thuật.
- Phương pháp học từ vựng học thuật.
- Đánh giá hiệu năng dụng ngôn.
- Phát triển các phương pháp đọc hiểu.
- Phương pháp học sử dụng công nghệ máy tính.
- Học theo các hoạt động có định hướng.
- Ảnh hưởng của bản ngữ đối với học ngoại ngữ .
- Kỹ năng nghe thuyết trình và ghi chú.

Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMIU
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)37244270
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa - Email: Email:info@hcmiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Mục tiêu của Trường Đại học Quốc tế là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.
Đồng bộ tài khoản