Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp

Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMIU

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ thống Công nghiệp

Khóa học ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp (ISE) sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực tế trong việc thiết kế, vận hành, cải thiện và tối ưu các hệ thống sản xuất và dịch vụ.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể:
- Theo đuổi việc học lên cao hơn, có khả năng cạnh tranh thành công để giành được những học bổng uy tín để có thể theo học các chương trình cao học ở nước ngoài.
- Trở thành kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp giỏi, có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, quản lý vật tư tồn kho, chuỗi cung ứng và hậu cần, quản lý chất lượng, lập kế hoạch và điều độ, thiết kế và sắp xếp các mặt bằng trong các công ty/ cơquan

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ thống Công nghiệp


Nội dung đào tạo bao gồm:
- Ra quyết định đa mục tiêu (Multi Criteria Decision Making): Thiết lập và giải các bài toán Ra quyết định đa mục tiêu và đa tiêu chuẩn với nhiều ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật.
- Điều độ tối ưu (Optimization for Scheduling and Sequencing): cho các hệ thống sản xuất, dịch vụ: Thiết lập và giải các bài toán điều độ.
- Qui hoạch toán học và Vận trù học: quy hoạch nguyên, quy hoạch phi tuyến (Nonlinear programming), phân tích hàm lồi và độ lồi tổng quát, phân tích không trơn (Nonsmooth analysis), các bài toán bất đẳng thức biến thiên và điểm cân bằng. Ứng dụng qui hoạch tuyến tính và qui hoạch phi tuyến trong sản xuất.
- Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (Logistics & Supply Chain Management): bài toán vận tải, bài toán thiết kế chuỗi cung ứng, bài toán tối ưu hóa mạng lưới cung ứng …
- Mô phỏng và mô hình hóa: Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất và dịch vụ phức tạp sử dụng kỹ thuật mô phỏng rời rạc, tích hợp kỹ thuật mô phỏng và kỹ thuật tối ưu, Mô phỏng hệ thống giao thông, hệ thống dịch vụ, siêu thị …
- Các ứng dụng của những giải thuật tìm kiếm tối ưu (Local Search Optimization): Nghiên cứu các giải thuật hiện đại: Giải thuật di truyền (Genetic Algorithms), Giải thuật tìm kiếm vùng cấm (Tabu Search Algorithms), Giải thuật mô phỏng quá trình tôi (Simulated Annealing Algorithms), Giải thuật đàn kiến (Ant Colony Algorithms) … và áp dụng trong các bài toán tối ưu sản xuất và dịch vụ.

Đại Học Quốc Tế - Đại Học Quốc Gia TP.HCM - HCMIU
Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: (08)37244270
Website: http://csc.hcmiu.edu.vn/oaa - Email: Email:info@hcmiu.edu.vn
Trường Đại học Quốc tế là một trong sáu trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo hệ chính quy bậc đại học và sau đại học. Nhà trường tập trung đào tạo các ngành học thuộc lĩnh vực mũi nhọn như như kinh tế, quản lý, kỹ thuật công nghệ. Mô hình hoạt động của trường được xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế về đội ngũ giảng viên, giáo trình, chương trình học có định hướng và liên thông với các trường đại học có thứ hạng cao ở các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Mục tiêu của Trường Đại học Quốc tế là trở thành một trong những trường đại học nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, có khả năng đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.
Đồng bộ tài khoản